Cây đầu dòng

Cây đầu dòng

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy chuyên cung cấp cây giống đầu dòng các giống Bạch đàn, Keo lai để xây dựng vườn cây đầu dòng cung cấp vật liệu nhân giống (giâm hom, nuôi cấy mô…). Cây giống do đơn vị sản xuất được nhân từ giống gốc, giống đã phục tráng, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp (TCVN 11571-1:2016 đối với cây giống Bạch đàn lai; TCVN 11571-2:2017 đối với cây giống Bạch đàn urophylla; TCVN 11570-2:2016 đối với cây giống Keo lai).

 

Liên hệ

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829241

Email: nlgiay_pnpto@vnn.vn

http://viencaynguyenlieugiay.vn/Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons