Cây giống trồng rừng

Cây giống trồng rừng

Với nguồn vật liệu nhân giống phong phú do đơn vị trực tiếp tạo ra (cây mầm, hom giống, hạt giống) và kiểm soát chặt chẽ, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy có khả năng đáp ứng cho thị trường từ 6 đến 7 triệu cây giống chất lượng cao mỗi năm để phục vụ trồng rừng.

Các sản phẩm nổi bật do Viện cung ứng gồm các giống Bạch đàn lai, Bạch đàn urô (PNCT3, PNCTIV, U6, Cự vĩ DH32-29, PN108, UP54, UP99…); Keo lai (BV10, BV16, BV32, KL2, KL20, KLTA3…) và các xuất xứ Keo tai tượng (Pongaki, Card Well…). Đây đều là các giống cây trồng lâm nghiệp chính, đáp ứng cho mục đích trồng rừng nguyên liệu giấy, cung cấp các loại sản phẩm gỗ khác nhau cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Nhiều giống trong số này có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trên nhiều dạng lập địa ở các vùng trồng rừng tập trung.

Cây giống trồng rừng do đơn vị sản xuất có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng di truyền, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp (đường kính cổ rễ 0,3 – 0,4 cm; chiều cao 20 – 35 cm; cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu bệnh; hỗn hợp ruột bầu là đất hoặc giá thể hữu cơ). Nhờ sử dụng cây giống có chất lượng đảm bảo, rừng trồng sẽ cho tỷ lệ sống cao, tối ưu được năng suất, đồng thời đáp ứng được mục tiêu về chất lượng sản phẩm gỗ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Liên hệ

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829241

Email: nlgiay_pnpto@vnn.vn

http://viencaynguyenlieugiay.vn/Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons