CHÂU ÂU ĐẶT MỤC TIÊU MỚI TÁI CHẾ 74% GIẤY CHO NĂM 2020

CHÂU ÂU ĐẶT MỤC TIÊU MỚI TÁI CHẾ 74% GIẤY CHO NĂM 2020

Chuỗi giá trị tái chế giấy Châu Âu đã làm một bước dài quan trọng về tỷ lệ tái chế giấy tại EU, đã đạt một mức gần như tối đa trong lý thuyết là 71.5% trong năm 2015. Bây giờ ngành đang tìm cách làm một bước tiến tới khác với một tỷ lệ cao hơn ở mức 74% vào năm 2020 dựa trên tiến trình đã đạt được kể từ năm 2000 bởi bước đi trước của Bản Tuyên Ngôn Châu Âu về việc Tái Chế Giấy.

“Khi đã đạt được một tỷ lệ tái chế hiệu quả 71.5%, chuỗi giá trị tái chế giấy Châu Âu quyết tâm đi một bước nữa với một mục tiêu mới là 74%. Tỷ lệ được nâng cao này sẽ đóng một vai trò tích hợp trong việc đẩy mạnh vòng kinh tế của Châu Âu” phát biểu bởi Ulrich Leberle, Thư Ký của EPRC/Giám Đốc Nguyên Liệu Thô tại CEPI. Các bước xa hơn cũng sẽ được thực hiện để gia tăng chất lượng của giấy tái chế với việc gia cường hơn về tính tái chế trong thiét kế và sản xuất của các sản phẩm giấy và cải tiến các kỹ thuật để loại bỏ mực từ các sản phẩm giấy.

 Để đạt được tỷ lệ này, một vài điều kiện quan trọng cần được thoả mãn:

  • Về các mục tiêu chất thải, phải có một luật cấm bãi rác cho giấy tái chế vào 2020 và Cấp Bậc Chất Thải phải được cải tiến với các chính sách năng lượng và năng lượng hồi phục được xem xét kỹ càng.
  • EU nên đảm bảo rằng các điều kiện được thoả mãn để cho phép việc thu gom riêng giấy và có các hành động với các nước thực hiện thu gom hỗn hợp.
  • Xuất khẩu giấy để tái chế ngoài EU nên được cắt bớt và sắp xếp theo kiểu mức tăng thu gom giấy phải cao hơn mức tăng mua bán giấy để tái chế.
  • Các quan chức Châu Âu và quốc gia nên tránh xung đột các chính sách liên quan về sản phẩm mà cản trở giấy khỏi việc được tái chế.
  • Thói quen hiện tại mà các Nước Thành Viên dùng để tính các tỷ lệ tái chế của họ dựa trên các phương pháp khác nhau nên được dừng lại để có một phương pháp chung toàn EU, cho phép khả năng so sánh và tính toán thật.

Với các điều kiện này được thoả mãn, toàn bộ chuỗi giá trị có thể đạt được mục tiêu đã xem xét và đưa nó đi một bước xa hơn, làm cho việc tái chế tác động tới một vòng kinh tế Châu Âu hiệu quả.

Simon Matthis

Đăng lúc 31/05/2017 16:09


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons