Comfy

Comfy

CÁC SẢN PHẨM COMFY

Giấy khăn ăn 330×330 mm

Khăn hộp

Khăn rút 250 tờ

Giấy Vệ sinh 6 cuộn

Giấy vệ sinh 33m 4 cuộn/túi

Giấy vệ sinh 3 lớp loại 9 cuộn/túi

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty giấy Tissue Sông Đuống www.tissuesd.com.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons