Comfy

Comfy

CÁC SẢN PHẨM COMFY

 

  • Giấy khăn ăn 330×330 mm
  • Khăn hộp
  • Khăn rút 250 tờ
  • Giấy Vệ sinh 6 cuộn
  • Giấy vệ sinh 33m 4 cuộn/túi
  • Giấy vệ sinh 3 lớp loại 9 cuộn/túi

 

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty giấy Tissue Sông ĐuốngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons