Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Thục Luyện; Cự Thắng; Hương Cần; Võ Miếu; Thạch Khoán; TT Thanh Sơn huyện Thanh Sơn;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 557/QĐ – GVN.PT ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ tại gỗ tại chỗ năm 2020 cho Công ty lâm nghiệp Tam Thắng;

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo( Acacia mangium) tại công ty Lâm nghiệp Tam Thắng( Cây đứng).  Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ:

 

Tên gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm làm tròn (đồng/m3)

Khối lượng củi dự kiến (ster)

Giá tận                thu củi     (đồng/ster)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (đồng)

Gói số 5

Đội 5 -Thắng Sơn

985,4

862.000

149,7

20.000

852.408.800

85.240.880

Gói số 6

Đội 5 -Thắng Sơn

492,9

877.000

74,4

20.000

433.761.300

43.376.130

Gói số 7

Đội 5 -Thắng Sơn

277,6

836.000

46,3

20.000

232.999.600

23.299.960

Gói số 8

Đội 2 – Thác Chòi

214,1

798.000

27,2

20.000

171.411.606

17.141.161

Gói số 9

Đội 9 – Thạch Khoán

396,0

785.000

54,2

20.000

311.913.558

31.191.356

Tổng cộng

2.366,0

351,9

2.002.494.864

200.249.486

 

 

2. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 16 tháng 06 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 06 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG( Bản phô to công chứng).

– Chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG ( Bản phô tô công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá ( Bản phô tô công chứng).

– Nộp hồ sơ tại: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính – kế toán công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp vào tài khoản số: 2715 201 000 155 – Agribank Thanh Sơn hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính – kế toán Công ty LN Tam Thắng.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thắng Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ  8h30 sáng ngày 24 tháng 06 năm 2020.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100 % giá trị tài sản chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá( bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển, gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc trước ngày 30/09/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

– Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 0334.268.113( Ô.Tiến)

– Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 02106.504.888( Ô.Phú)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons