Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh đợt 3 năm 2020

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh đợt 3 năm 2020

Kính gửi:     – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– UBND các xã trên địa bàn huyện Yên Lập;

– Các Đội sản xuất trực thuốc Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Phương án số 23b/PA-CTLNYL ngày 13/02/2020 của Công ty Lâm nghiệp Yên Lập đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh là gỗ Keo, tại Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

– Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Sản lượng gỗ Vanh như sau: 540,3 m3. Trong đó:

Tên gói thầu

Đội SX

Lượng gỗ Vanh (m3)

Củi

Giá khởi điểm  gỗ vanh(đồng)

Giá khởi điểm củi (đồng)

Tổng số tiền

Số tiền đặt cọc tối thiểu (đồng)

Ste

Đơn giá

Thành tiền

Đơn giá

Thành tiền

 

Gói số 1

1

      34,80

    18,70

  1.400.000         48.720.000    20.000         374.000      49.094.000       25.000.000

2

      39,80

    29,20

  1.400.000         55.720.000    20.000         584.000      56.304.000       28.000.000

5(7)

      93,10

    40,80

  1.400.000       130.340.000    20.000         816.000    131.156.000       65.000.000
Cộng gói 1         167,7         88,7           234.780.000          1.774.000      236.554.000       118.000.000  
Gói số 2

1

      293,6

    159,9

  1.400.000       411.040.000    20.000      3.198.000    414.238.000     207.000.000

2

        49,2

      27,6

  1.400.000         68.880.000    20.000         552.000      69.432.000       35.000.000

5

        29,8

      15,4

  1.400.000         41.720.000    20.000         308.000      42.028.000       20.000.000
Cộng gói 2  

      372,6  

    202,9  

        521.640.000          4.058.000      525.698.000       262.000.000  
Tổng         540,3       291,6           756.420.000               –         5.832.000      762.252.000       380.000.000  


2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 8 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp tại phòng Tài chính kế toán – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Yên Lập xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 7 giờ 30 sáng ngày 16/6/2020.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Theo tiến độ giao hàng, bên trúng thầu phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá theo hàng hóa thực nhận (Kèm theo hóa đơn xuất của bên bán).

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Yên Lập; điện thoại: 0210.3870.188./.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập trân trọng thông báo!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons