Công ty Suzano tăng giá bột BEK tại châu Âu và Bắc Mỹ, giữ nguyên giá tại Trung Quốc

Công ty Suzano tăng giá bột BEK tại châu Âu và Bắc Mỹ, giữ nguyên giá tại Trung Quốc

Công ty Suzano – nhà sản xuất bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) lớn nhất thế giới công bố giá bán mới thực hiện cho các hợp đồng giao hàng tháng 5/2021. Trong khi đó, giá bán tại thị trường Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 780 USD/tấn. Tuy nhiên lại thay đổi […]

Công ty Suzano – nhà sản xuất bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) lớn nhất thế giới công bố giá bán mới thực hiện cho các hợp đồng giao hàng tháng 5/2021. Trong khi đó, giá bán tại thị trường Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 780 USD/tấn. Tuy nhiên lại thay đổi giá bán tại hai thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, tăng 80 USD/tấn, theo đó, mức giá tháng 5 bột BEK tại thị trường châu Âu là 1.090 USD/tấn và tại Bắc Mỹ là 1.320 USD/tấn./.

Theo VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons