Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ Keo – hàng Vanh Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ Keo – hàng Vanh Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo( Acacia mangium) – hàng Vanh( đường kính đầu ngọn >12cm) tại công ty Lâm nghiệp Tam Thắng.  Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ:

Tên gói Địa điểm

Sản lượng gỗ Vanh (m3)

Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm làm tròn (đồng/m3)  Thành tiền (đồng)  Tiền đặt cọc (đồng)
Gói số 1 Đội 2 – Cự Thắng

64,7

1.274.752 82.476.441 8.247.644
Gói số 2 Đội 2 – Cự Thắng 239,1 1.287.050 307.733.554 30.773.355
Gói số 3 Đội 2 – Thác Chòi 165,2 1.258.789 207.951.912 20.795.191
Gói số 4 Đội 2 – Thác Chòi 78,8 1.256.884 99.042.447 9.904.245
Gói số 5 Đội 2 – Thác Chòi 89,7 1.255.507 112.618.946 11.261.895
Gói số 6 Đội 7 + Đội 9 273,6 1.283.904 351.270.497 35.127.050
Gói số 7 Đội 9 104,5 1.301.938 136.052.552 13.605.255
Gói số 8 Đội 7 117,7 1.263.877 148.758.346 14.875.835
Gói số 9 Đội 7 71,1 1.263.877 89.861.669 8.986.167
Gói số 10 Đội 7 68,5 1.301.938 89.182.774 8.918.277
Gói số 11 Đội 7 76,1 1.274.752 97.008.612 9.700.861
Gói số 12 Đội 7 248,8 1.272.864 316.688.465 31.668.847
Gói số 13 Đội 7 304,7 1.299.074 395.827.913 39.582.791
Gói số 14 Đội 7 187,1 1.297.684 242.796.635 24.279.664
Cộng 2.089,6 2.677.270.764

267.727.076

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 16 tháng 07 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 07 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG( Bản phô to công chứng).

– Chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG ( Bản phô tô công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá ( Bản phô tô công chứng).

– Nộp hồ sơ tại: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính – kế toán công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp vào tài khoản số: 2715 201 000 155 – Agribank Thanh Sơn hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính – kế toán Công ty LN Tam Thắng.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thắng Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ  8h30 sáng ngày 24 tháng 07 năm 2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100 % giá trị tài sản chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện:

Bên trúng đấu giá( bên mua) hoàn thành việc vận chuyển gỗ Keo NLG bắt đầu từ ngày ký hợp đồng với công ty, kết thúc trước ngày 30/12/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

– Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 0334.268.113 ( Ô.Tiến)

– Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 02106.504.888 ( Ô.Phú)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons