Đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 Công ty lâm nghiệp Tam Thanh

Đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 Công ty lâm nghiệp Tam Thanh

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 Công ty lâm nghiệp Tam Thanh

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Vạn Xuân, Thọ Văn, Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

– Các tổ chức, cá nhân trong và Công ty;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 19/PATT- CTLNTT, ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số 108 /BB-TCHC ngày 25/6/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) năm 2020;

Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2020 lần 5 như sau:

1.     Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ lần 4: 16.471,8 m3; củi: 2.109,2 ster được chia thành 25 (Hai mươi lăm) gói.

– Giá khởi điểm của 25 gói như sau:

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến                   (Ster)

 Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm (đồng)

 Thành tiển                (đồng)

 Tiền đạt cọc (5%)                làm tròn

Gói 1

 Đội 2

     813,1

       95,9

    1.019.000

      828.548.900

     41.500.000

Gói 2

 “

     669,6

       83,4

    1.052.000

      704.419.200

      35.500.000

Gói 3

 “

     741,4

       95,0

    1.037.000

      768.831.800

      38.500.000

Gói 4

 “

     503,9

       68,8

      916.000

      461.572.400

      23.100.000

Gói 5

 “

     431,0

       55,9

       911.000

      392.641.000

      19.700.000

Gói 6

 “

     766,7

       94,1

       941.000

     721.464.700

      36.100.000

Gói 7

 “

    452,0

      56,8

    1.044.000

      471.888.000

      23.600.000

Gói 8

 “

    761,2

       94,0

    1.033.000

      786.319.600

      39.400.000

Gói 9

 “

    765,0

      94,2

     1.047.000

     800.955.000

      40.100.000

Gói 10

 “

     558,3

       69,8

    1.045.000

     583.423.500

      29.200.000

Gói 11

 “

    830,7

     100,5

    1.035.000

      859.774.500

      43.000.000

Gói 12

 “

    472,9

      58,6

    1.061.000

     501.746.900

      25.100.000

Gói 13

 “

     735,4

       97,1

    1.042.000

     766.286.800

      38.400.000

Gói 14

 “

     692,3

       97,7

     957.000

      662.531.100

      33.200.000

Gói 15

 “

     942,3

    117,4

    1.028.000

      968.684.400

      48.500.000

Gói 16

 “

     815,6

       93,3

    1.066.000

      869.429.600

      43.500.000

Gói 17

 “

     844,0

     113,9

    1.018.000

      859.192.000

      43.000.000

 Gói 18

 “

  1.015,1

     115,6

    1.015.000

  1.030.326.500

      51.600.000

Gói 19

 “

     356,7

      44,1

    1.008.000

      359.553.600

      18.000.000

Gói 20

 “

     486,0

      59,3

    1.060.000

      515.160.000

      26.000.000

Gói 21

 “

     565,0

      74,2

       941.000

      531.665.000

      27.000.000

Gói 22

 “

     508,6

       64,2

       989.000

      503.005.400

      25.200.000

Gói 23

 “

     674,7

     113,7

       977.000

     659.181.900

      33.000.000

Gói 24

 “

     766,1

     110,4

       984.000

      753.842.400

      38.000.000

Gói 25

 “

     304,2

      41,1

       966.000

     293.857.200

      15.000.000

 

Tổng cộng

 

16.471,8

  2.109,0

   1.011.080

 16.654.301.400

 835.200.000

2. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh(Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh – Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

4. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/01bộ/01gói thầu

( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ trên một gói thầu)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Địa điểm mở đấu thầu:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons