Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: 632.1 m3, củi: 91,2 ste. Giá khởi điểm như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ (m3) Khối lượng củi (Ste) Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3) Thành tiền (đồng) Tiền đặt cọc (5%) làm tròn
Gói số 1 Đội 1+2+1    632,1 91,2      871.702     550.090.991  27.500.000
Tổng   632,1 91,2 871.702 551.002.991 27.500.000
  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 07 năm 2020.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa ( Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Hạ Hòa – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0382 463 846 hoặc 0915 764 336 (Bà Hằng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2704 201 001 074; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Hạ Hòa -Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

         Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa Địa chỉ: Khu 7 TT Hạ Hòa – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h30’ sáng ngày 27 tháng 07 năm 2020.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons