Dịch vụ khoa học và công nghệ

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Thông qua hoạt động nghiên cứu, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy đã tạo ra được nhiều sản phẩm công nghệ ở các lĩnh vực như nhân giống, kỹ thuật lâm sinh và phòng chống sâu bệnh hại cho các giống cây trồng lâm nghiệp chính. Các công nghệ mới được áp dụng trong thời gian qua đã góp phần giải quyết được những yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh đòi hỏi. Đặc biệt, công nghệ nhân các giống Bạch đàn, Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phát triển các giống mới cho hoạt động trồng rừng.

Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, chúng tôi hiện đang sở hữu đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, đã có nhiều năm gắn bó với thực tiễn sản xuất, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

– Chuyển giao công nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, giâm hom các giống mới Bạch đàn và Keo lai.

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trồng khảo nghiệm giống, xây dựng mô hình trồng rừng, thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, phòng chống sâu bệnh hại rừng trồng cho các giống mới.

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và vận hành nhà nuôi cấy mô, vườn ươm.

– Dịch vụ thông tin, tư vấn, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp (nhân giống, trồng rừng, xây dựng rừng giống, vườn giống…).

 

Liên hệ

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829241

Email: nlgiay_pnpto@vnn.vn

http://viencaynguyenlieugiay.vn/Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons