Đoàn Thanh niên VINAPACO “Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa”

Đoàn Thanh niên VINAPACO “Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa”

“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngày 28/5/2023, Đoàn Thanh niên VINAPACO đã tổ chức thực hiện hoạt động dọn vệ sinh, cải tạo môi trường tại khu vực Ban Quản lý Giai đoạn II (Tổng công ty Giấy Việt Nam) nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm bảo vệ môi trường đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023. Các hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Hoạt động này là dịp để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ VINAPACO, góp phần bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường làm việc, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng công ty Giấy Việt Nam những năm qua luôn quan tâm tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để cùng hành động vì môi trường xanh. Đặc biệt, tư duy đó luôn được mỗi bạn đoàn viên thanh niên VINAPACO tích cực sáng tạo, tham gia hưởng ứng. Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường.

Một số hình ảnh hoạt động:

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐTNShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons