Đoàn Thanh niên VINAPACO hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh”

Đoàn Thanh niên VINAPACO hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh”

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm bảo vệ môi trường đồng thời hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh”, ngày 17/3/2024, Đoàn Thanh niên VINAPACO đã tổ chức thực hiện các hoạt động dọn vệ sinh, trồng cây cải tạo môi trường tại khu vực đất 16 ha thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Các hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Hoạt động này là dịp để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ VINAPACO, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường làm việc, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng công ty Giấy Việt Nam những năm qua luôn quan tâm tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để cùng hành động vì môi trường xanh. Đặc biệt, tư duy đó luôn được mỗi bạn đoàn viên thanh niên VINAPACO tích cực sáng tạo, tham gia hưởng ứng. Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường.

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons