Đoàn Thanh niên Vinapaco tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Thanh niên Vinapaco tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)  đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội Đoàn Thanh niên Vinapaco lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017 đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vinapaco nhiệm kỳ vừa qua; báo cáo kiểm điểm, chỉ ra ưu khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó, xây dựng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, tuổi trẻ Vinapaco đã có những đóng góp xứng đáng và tích cực trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Đoàn Thanh niên Vinapaco đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hành động là: tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho ĐVTN; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn; tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên…

Khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên Vinapaco trong nhiệm kỳ mới được xác định là “Tuổi trẻ Vinapaco năng động sáng tạo, quyết tâm vượt khó, cống hiến vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Giấy Việt Nam”.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vinapaco 2017-2022

Tại Đại hội, với sự thống nhất cao, thực hiện việc bầu cử dân chủ và hợp lệ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vinapaco khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú đã đánh giá cao những thành tích mà Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được.

Các đồng chí kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đoàn sẽ tiếp tục khơi dậy sức trẻ Vinapaco, xây dựng Đoàn Vinapaco phát triển vững mạnh, đưa phong trào Đoàn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển của Tổng công ty.

VPBBShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons