Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc và ở Đông Á – 28/04/2017

Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc và ở Đông Á – 28/04/2017

Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc và ở Đông Á – 28/04/2017
Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc (Hai tuần một lần) – 28/04/2017
Giá tịnh, US$/tấn, CIF
Giá hiện hành Tăng, giảm1 so với
28/04/2017 Tuần trước Tháng trước Năm trước
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng
   NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) 660 – 690 +15 +85 +14,4%
   Thông radiata (Chile) 640 – 660 +68 +11,62%
   BSK Nga2 640 – 650 +10 +70 +12,2%
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng
   Bạch đàn 600 – 620 +5 +25 +130 +27,1%
   BHK Nga2 600 – 610 +30 +125 +26,0%
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy
   Chile, Bắc Mỹ 610 – 640 +20 +50 +8,7%
   Nga 575 – 600 +33 +30 +5,4%
BCTMP
   Gỗ cứng (độ sáng 80o) 540 – 550 +15 +120 +28,2%
   Gỗ mềm (độ sáng 75o) 540 – 580 +25 +175 +45,5%
1 Thay đổi tính theo giá trung bình
2 BSK và BHK Nga là giá CÌ tới các cảng chính ở Trung Quốc
Giá bột nhập khẩu ở Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á) – 28/04/2017
Giá tịnh, US$/tấn, CIF, tới các cảng chính Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á, gồm cả 17& VAT
Giá hiện hành Tăng, giảm1 so với
28/04/2017 Tháng trước Năm trước
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng
   NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) 680 – 700 +20 +85 +14,0%
   Thông radiata (Chile) 655 – 670 +20 +78 +13,2%
   Thông miền nam (Mỹ) 640 – 650 +20 +80 +12,2%
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng
   Bạch đàn 600 – 620 +20 +125 +25,8%
   Keo (Indonesia) 600 – 620 +20 +135 +28,4%
   Gỗ cứng hỗn hợp phương Bắc 600 – 620 +20 +135 +28,4%
   Gỗ cứng hỗn hợp phương Nam 600 – 620 +20 +125 +25,8%
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy
   Chile, Bắc Mỹ 635 – 645 +20 +55 +9,4%
BCTMP
   Aspen 580 – 690 +20 +140 +28,3%
   Blended 580 – 690 +20 +140 +28,3%
   Spruce 570 – 680 +20 +160 +34,4%
1 Thay đổi tính theo giá trung bình

 

Đăng lúc 09/05/2017 14:52


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons