Giá giấy, bìa và hộp giấy ở Bắc Mỹ tăng từ tháng 11

Giá giấy, bìa và hộp giấy ở Bắc Mỹ tăng từ tháng 11

Một số nhà sản xuất giấy bao bì hòm hộp và thùng carton sóng tại Bắc Mỹ đã thông báo tăng giá giấy, bìa từ tháng 11/2020.

WestRock, nhà sản xuất giấy bao bì hòm hộp và thùng carton sóng lớn thứ hai ở Bắc Mỹ đã có thông báo tăng giá thêm 50 USD/tấn cho giấy lớp lót và giấy lớp sóng giữa, áp dụng từ ngày 01 tháng 11 tại thị trường Mỹ và Canada.

Bên cạnh đó, từ ngày 01 tháng 11,  WestRock cũng tăng giá hộp carton thêm 9% và giá bìa cắt khổ thêm 11%.

Ngoài ra, Pratt Industries, công ty lớn thứ năm cũng đã công bố mức tăng 50 USD/tấn cho sản phẩm giấy lớp lót và giấy lớp sóng giữa, có hiệu lực vào ngày 2 tháng 11.

Tính từ ngày 25 tháng 9, đã có sáu nhà sản xuất giấy bao bì hòm hộp lớn nhất ở Bắc Mỹ, chiếm 85% công suất giấy bao bì hòm hộp tại Bắc Mỹ, đã công bố tăng giá sản phẩm./.

Theo VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons