Giấy thu hồi – nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giấy

Giấy thu hồi – nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giấy

Giấy thu hồi là nguồn nguyên liệu thô có giá trị, có thể dùng lại để sản xuất các sản phẩm giấy và giấy bìa mới.

Hầu như tất cả các loại giấy sử dụng trong gia đình đều có thể tái chế được – từ giấy báo, tạp chí, giấy thùng cactông, giấy văn phòng phẩm, cho đến thư từ trao đổi qua bưu điện, những quyển ca-ta-lô hoặc thiệp mừng, giấy gói. Một số sản phẩm giấy không tái chế được như: giấy dán tường, giấy vệ sinh v.v…chúng chiếm khỏang 15-20% tổng lượng giấy sử dụng.

Nguồn giấy thu hồi lớn nhất hình thành từ họat động sản xuất và kinh doanh (chiếm 52%). Nguồn giấy này cũng bao gồm cả những hao hụt trong gia công sản phẩm giấy (như những mẩu rẻo, vụn thải ra khi gia công) và lượng giấy báo và tạp chí không bán được. 10% khác là từ các văn phòng, số còn lại từ các hộ gia đình.

Giấy đã qua sử dụng sau khi thu hồi chuyển về nhà máy có thể tái chế thành giấy làm bao bì, giấy tissue, giấy in báo. Các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu sử dụng giấy loại thu gom trong nước vì họ sản xuất các sản phẩm cấp thấp. Ngược lại, các cơ sở quy mô trung bình và lớn chủ yếu sử dụng giấy đã dùng nhập khẩu từ nước ngoài để tái chế giấy phục vụ cho các sản phẩm cao cấp hơn.

Giấy thu hồi được thu gom để chuyển về nhà máy tái chế thành sản phẩm giấy và bìa mới

Ngành sản xuất giấy tại Việt Nam đang nỗ lực thực hiện việc tái chế giấy để đối phó với tình trạng thiếu nguyên liệu và ảnh hưởng đến sinh thái môi trường. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN, mỗi năm toàn ngành phải dùng tới 70 % nguyên liệu giấy phế liệu để sản xuất, 50% trong số đó phải nhập khẩu. Giấy thu hồi sẽ được sản xuất thành giấy thành phẩm, chủ yếu là giấy bao bì, giấy tissue và giấy in báo.

TTH

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons