Hạt giống

Hạt giống

Trong nhiều năm qua, thông qua các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và trao đổi giống với các tổ chức trong và ngoài nước, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy đã chuyển hóa, xây dựng được các rừng giống, vườn giống. Các nguồn giống này đã cung cấp hạt giống chất lượng cao cho các hoạt động trồng rừng trên cả nước.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho thị trường các sản phẩm hạt giống đã qua chế biến của các loài cây như: Keo tai tượng, Bạch đàn urô, Bạch đàn camal, Bồ đề…

 

Liên hệ

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829241

Email: nlgiay_pnpto@vnn.vn

http://viencaynguyenlieugiay.vn/Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons