Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Ngày 26/6, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ VII (2023-2028) tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Phú Thọ.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành VPPA

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ VII (2023-2028) là hoạt động thường kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam được tổ chức một quý một lần nhằm đưa ra các nội dung – chương trình hoạt động của Hiệp hội. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 được tổ chức tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội nghị lần này có đông đủ các thành viên trong Ban chấp hành. Hội nghị được diễn ra thành công trong bầu không khí đoàn kết, cởi mở dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch là ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch Hiệp hội, ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội và ông Phan Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo các nội dung và các ý kiến tham luận, đóng góp của các Đại biểu tham dự Hội nghị thì tại Hội nghị này, Ban chấp hành đã thông qua các nội dung chính của Hiệp hội như sau:

  1. Báo cáo Kiểm toán Tài chính 05 năm Khóa VI, Nhiệm kỳ (2018-2023) của của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.
  2. Quyết định phân công công tác trong Ban Lãnh đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ban Chuyên môn của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam Khóa VII, Nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội nghị quyết định thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban Hội viên – Tài chính, Tài trợ do ông Lương Văn Thành làm Trưởng ban, ông Đinh Như Kiêm làm Phó Trưởng ban; Ban Pháp chế – Chính sách do ông Lê Công Hoàng làm Trưởng ban, ông Hoàng Minh Thông làm Phó Trưởng ban; Ban Truyền thông – Quan hệ Quốc tế do ông Đặng Văn Sơn làm Trưởng ban và ông Liêu Kiên Cường làm Phó Trưởng ban; Ban Khoa học công nghệ – Đào tạo do ông Phan Hưng làm Trưởng ban và ông Cao Văn Sơn làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên khác trong Ban chấp hành đều được cử tham gia vào làm ủy viên của các Ban chuyên môn.
  3. Thông qua Dự toán Thu – Chi tài chính năm 2023 và Kế hoạch Tài chính 05 năm 2023 -2028.

Ngoài các nội dung đã được thông qua nêu thì Hội nghị cũng đã thảo luận nội dung khác cụ thể như sau:

Về chương trình hoạt động của toàn Khóa VII, Nhiệm kỳ 2023-2038 và chương trình hoạt động của năm 2023. Theo đó, Hội nghị giao cho các Ban chuyên môn có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và phối hợp xây dựng xây dựng chương trình hoạt động của toàn khóa và từng năm và gửi về cho Văn phòng tổng hợp để báo cáo trình Ban chấp hành tại Hội nghị lần thứ 3, tháng 9 năm 2023; Thời gian muộn nhất là 15 tháng 8 năm 2023.

Về hội phí: Hội nghị quyết định giữ nguyên mức hội phí như cũ (10.000.000 đồng/hội viên/năm). Các Ủy viên Ban chấp hành, các Lãnh đạo Chi hội cùng với Văn phòng thúc đẩy các hội viên đóng hội phí đầy đủ và kịp thời trước 30 tháng 6 hàng năm.

Về việc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3: Hội nghị sẽ được tổ chức vào thời gian khoảng từ ngày 15 đến 30 tháng 9 năm 2023 tại phía Nam. Thời gian, địa điểm sẽ được Lãnh đạo Ban chấp hành thông báo vào đầu tháng 9 năm 2023.

Họp Ban chấp hành Hiệp hội sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian nửa cuối tháng của tháng cuối quý hàng năm (tức là: từ ngày 16 đến ngày 30 của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12). Địa điểm: Phân chia luôn phiên các khu vực Bắc, Trung, Nam.

Về việc tổ chức triển lãm “Vietnam Paper Day” năm 2024: Văn phòng phối hợp với các bên liên quan xây dựng chương trình cụ thể và báo cáo Ban chấp hành vào Hội nghị lần thứ 3 năm 2023, tháng 9 năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch Hiệp hội đã đề nghị các thành viên trong Ban chấp hành cũng như các Ban chuyên môn cùng với Văn phòng Hiệp hội phối hợp để xây dựng và thực hiện thắng lợi các chương trình hoạt động của Khóa VII, Nhiệm kỳ (2023-2028). Ông Lê Công Hoàng thay mặt đơn vị tổ chức đã mời các thành viên trong BCH dự bữa cơm trưa thân mật và giao lưu tại Khách sạn Giấy Bãi Bằng của Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Hội nghị tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các thành viên và các Ban chuyên môn và Văn phòng Hiệp hội thì Ban chấp hành sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình hoạt động của khóa VII đã đề ra, đồng thời đưa ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam có vị thế mới trong ngành giấy khu vực và trên Thế giới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguồn: VPPA

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons