Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Phù Ninh

Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Phù Ninh

Ngày 3/8/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, động viên, ủng hộ những sản phẩm giấy Tissue của Tổng công ty tại khu cách ly tập trung huyện Phù Ninh.

Đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng Giám đốc trao tặng ủng hộ tại khu cách ly tập trung huyện Phù Ninh

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, huyện Phù Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch: Kích hoạt khu cách ly tập trung, thành lập khu vực phong tỏa y tế tạm thời, thành lập các chốt kiểm soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc truy vết dịch tễ đảm bảo những yêu cầu đề ra. Các công dân thuộc diện F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 không chỉ là sự vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu chống dịch mà còn là những khó khăn về tài chính của chính quyền địa phương cũng như kinh tế của người dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Số nhu yếu phẩm trao đến khu cách ly tập trung của huyện tuy không nhiều nhưng đó là truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao trong việc đẩy lùi dịch bệnh của tập thể CBCNV, người lao động VINAPACO; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của người dân.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons