Hội nghị Tổng kết công tác liên kết bảo vệ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác liên kết bảo vệ năm 2019

Bên cạnh việc chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Giấy Việt Nam đặc biệt quan tâm đến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và an ninh trật tự trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty phát triển. Tổng kết một năm hoạt động, ngày 08 tháng 01 năm 2020, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác liên kết bảo vệ năm 2019 tại phòng họp 3 Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị liên kết: Thượng tá Nguyễn Đình Thi – Phó trưởng phòng An ninh kinh tế tỉnh Phú Thọ, thượng tá Đỗ Văn Thái – Phó trưởng công an huyện Phù Ninh, thượng tá Nguyễn Văn Hiền – Phó trưởng công an huyện Lâm Thao, thượng tá Lê Tuấn Việt – Phó trưởng công an thị xã Phú Thọ; cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, tổ bảo vệ hợp đồng các xã, thị trấn trong cụm liên kết. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng ban cùng các đồng chí phụ trách công tác an toàn, bảo vệ của Nhà máy, Xí nghiệp trong Tổng công ty.

Năm 2019, trên địa bàn Tổng công ty hoạt động, tình hình an ninh còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, công tác tổ chức bảo vệ trật tự xã hội còn nhiều khó khăn phức tạp.Trước tình hình đó, Tổng công ty đã thực hiện tốt duy trì phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Trong những năm qua, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện ký hợp đồng liên kết bảo vệ với Công an huyện Phù Ninh và 10 xã, thị trấn giáp ranh với Tổng công ty. Công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự đạt được kết quả tốt, chất lượng hiệu quả công việc cao.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng giáo dục cho tập thể cán bộ công nhân viên cùng sự kết hợp giữa Phòng Bảo vệ và các đơn vị, Nhà máy, Xí nghiệp trong việc bảo vệ tài sản đã góp phần đảm bảo an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát triển.

Hội nghị đã diễn ra với những ý kiến thảo luận của đại diện cơ quan công an huyện, lãnh đạo địa phương xã và các cụm liên kết trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tích cực, đề xuất để ngày càng thắt chặt hơn nữa công tác bảo vệ liên kết năm 2020.

Thượng tá Nguyễn Đình Thi – Phó trưởng phòng An ninh kinh tế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Thượng tá Đỗ Văn Thái – Phó trưởng công an huyện Phù Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đại diện địa bàn khu vực xã Phú Nham tham gia đóng góp ý kiến về công tác liên kết bảo vệ

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc đã chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm đặc biệt của các đơn vị đóng quân trên địa bàn giúp cho tình hình an ninh trật tự của Tổng công ty luôn ổn định. Đồng chí cũng mong muốn trong năm 2020, Tổng công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và kết hợp chặt chẽ hơn của các đơn vị đối với Tổng công ty trong công tác liên kết bảo vệ.

Đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc phát biểu cảm ơn các đơn vị liên kết tại Hội nghị

Ghi nhận một năm có nhiều sự nỗ lực, hợp tác, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng công ty đã quyết định khen thưởng cho 12 đơn vị liên kết và 99 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam khen thưởng cho 12 đơn vị liên kết và 99 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons