Hóa chất

Hóa chất

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các hóa chất chuyên dùng cho ngành giấy.

Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Italy.

 

* Dung dịch Xút lỏng (NaOH):

Hàm lượng đạt 31,5 – 32,5 % (ở nhiệt độ 200C ứng với nồng độ 32% thì nồng độ là 430g/l; d=1,349)

Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng.

* Clo lỏng (Cl2):

Hàm lượng Clo không nhỏ hơn 99,5%.

Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng (QPVN2-75)

* Javen (NaClO):

Hàm lượng hữu hiệu lớn hơn 75g/l.

Hàm lượng xút trong khoảng 4 – 6g/l.

Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng.

* Axit Clohydric (HCl):

Hàm lượng HCl từ 30-40%.

Hàm lượng Clo tự do không lớn hơn 4 mg/l.

Hàm lượng sắt (Fe) không lớn hơn 1,5 PPm.

Chứa trong bể chứa chuyên dùng.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons