Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch.

Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch.

Ngày 9 tháng 1 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch.

Tham dự Hội nghị, về phía Huyện ủy Lập Thạch có đồng chí Hà Văn Quyết – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng, phó các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên; Trưởng, phó các phòng, ban giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

Huyện ủy Lập Thạch tặng quà lưu niệm Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong Quy chế: Quy định chung cũng như các điều khoản để cùng thống nhất cách thức phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị. Quy chế phối hợp công tác được áp dụng giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch và đơn vị thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Lập Thạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Điều lệ Đảng; các Quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị – xã hội ở đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn và trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gắn với sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy Lập Thạch.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT thông qua dự thảo Quy chế phối hợp

Đồng chí Hà Văn Quyết – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lập Thạch tham gia góp ý dự thảo Quy chế

Sau khi bàn bạc, thống nhất giữa hai đơn vị, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Hà Văn Quyết – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lập Thạch đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy TCT Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch được ký kếtShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons