Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của khối các tập đoàn – Tổng công ty Nhà nước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của khối các tập đoàn – Tổng công ty Nhà nước

Ngày 02/8/2018, tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VietNam Airline), Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của khối các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT TW; đại diện các bộ, ban, ngành cùng Lãnh đạo 18 Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt sơ kết TĐKT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Để bổ sung cho bản Báo cáo, Hội nghị được nghe các tham luận từ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông và Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Đồng chí Tô Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam đã báo cáo tóm tắt sơ kết TĐKT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Khối.

Sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty đã đạt được những kết quả nhất định như: duy trì ổn định sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Riêng Tổng công ty Giấy Việt Nam Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 1.201 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 42 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, nộp ngân sách ước đạt 64 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm.

Các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tăng cường công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. Công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp được các đơn vị thực hiện quyết liệt. Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi ở các đơn vị tiêu biểu như: “An toàn – Đổi mới – Hiệu quả – Phát triển” của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, “Luyện tay nghề, Thi thợ giỏi” của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam,…Tổng công ty Giấy Việt Nam với “Người trồng rừng giỏi”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT TW ghi nhận sự phát triển của nền kinh tế trong 6 tháng qua có sự đóng góp không nhỏ của 18 đơn vị Khối Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước đồng thời đề nghị Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước cần bám sát vào thực tiễn, đổi mới sáng tạo trong công tác khen thưởng, không khen thưởng theo kiểu hình thức, mà phải linh động, kịp thời với nhiều hình thức tôn vinh.

Đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT TW phát biểu tại Hội nghị

Công tác thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức đa dạng đã được các Tập đoàn và Tổng công ty coi như một phương thức, biện pháp để tạo sự đồng thuận cao và phát huy nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

VP

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons