Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 các Tổng công ty Nhà nước

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 các Tổng công ty Nhà nước

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các Tổng Cty Nhà nước (TCTNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Khối Thi đua Các Tổng công ty  nhà nước gồm 11 đơn vị trong đó có Tổng công ty Giấy Việt Nam. Tiếp tục bám sát chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ đầu năm 2017, các đơn vị trong Khối đã phát động, đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đơn vị được giao năm 2017.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động. Các phong trào thi đua đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và kịp thời theo sát từng sự kiện của đơn vị; khuyến khích cán bộ, CNLĐ hăng hái tham gia vào các hoạt động chung của các Tổng công ty. Cùng với các đơn vị trong Khối , Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào “Người trồng rừng giỏi”,… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua tới các đơn vị, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tac quản lý kỹ thuật, công tác bảo dưỡng phòng ngừa, xử lý kịp thời có hiệu quả các sự cố mày móc, thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; tăng tỉ lệ sử dụng nội địa vật tư, nguyên liệu, thiết bị, hóa chất trong sản xuất. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác khen thưởng đã được lãnh đạo Tổng công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Chất lượng khen thưởng được nâng lên, trong đó, chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu năm 2018, Hội nghị xác định công tác TĐKT của Khối tập trung vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) theo Chỉ thị số 22 – CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời theo sát từng sự kiện của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2018.

 

Ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ 2 Ban TĐKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn Khối đã đạt được trong năm 2017

BBTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons