Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về mô hình sản xuất “3 tại chỗ”

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về mô hình sản xuất “3 tại chỗ”

Bộ Y tế hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19, để làm cơ sở cho các địa phương, KCN xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp, an toàn trong thực hiện “3 tại chỗ”.

Ngày 12/8, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phòng, chống Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. Theo đó, để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (sau đây gọi là đơn vị) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố:

Căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Chống dịch “3 tại chỗ” thực hiện tại nhiều cơ sở sản xuất, khu công nghiệp nhưng chưa hiệu quả trong thời gian qua

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp, UBND cấp huyện và/hoặc các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa;

Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc Covid-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc Covid-19.

Trước đó, một số tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất như hình thức sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường hai điểm đến”. Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương việc áp dụng mô hình phòng, chống dịch tương tự chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Theo Báo Giao thôngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons