Indonesia gia hạn thuế tự vệ đối với sản phẩm giấy cuốn thuốc lá nhập khẩu

Indonesia gia hạn thuế tự vệ đối với sản phẩm giấy cuốn thuốc lá nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm giấy cuốn nhập khẩu vào Indonesia kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Một cửa hàng thuốc lá ở Indonesia

1. Sản phẩm bị áp dụng thuế tự vệ

Tên gọi: Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống có mã HS 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, 4813.20.32, 4813.90.11, 4813.90.19, 4813.90.91 và 4813.90.99

2. Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng

  • Năm thứ nhất (30/11/2023 – 29/11/2024): Rp. 3,923,900/Tấn
  • Năm thứ hai (30/11/2024 – 29/11/2025): Rp. 3,885,850/Tấn
  • Năm thứ ba (30/11/2025 – 29/11/2026): Rp. 3,847,800/Tấn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại & chongbanphagia.vn Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons