Liên bang Nga áp thuế suất cao hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu từ 01/01/2022

Liên bang Nga áp thuế suất cao hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu từ 01/01/2022

Theo số liệu của Tổng cục thống kê nhà nước Liên bang Nga, hoạt động sản xuất và xuất khẩu bột giấy và gỗ xẻ của các doanh nghiệp nước này đã tăng mạnh trong năm 2021.

Khu vực tăng trưởng mạnh nhất hiện nay thuộc về vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Hiện nay, Nga đang tiến hành cải tổ và chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành gỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn chưa qua chế biến; nhà nước sẽ có những biện pháp hỗ trợ để định hướng lại sản xuất.

Chính phủ liên bang có kế hoạch chuyển đổi các khu khai thác gỗ thô nguyên liệu trong nước sang mô hình sản xuất các sản phẩm gỗ đã qua chế biến.

Dự kiến, sau ngày 01/01/2022, chính phủ sẽ thực thi lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn dưới vỏ bọc là nguyên liệu đã qua chế biến, cùng với đó là thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất.

Sau ngày 01/01/2022, Chính phủ sẽ áp mức thuế suất cao nhằm hạn chế xuất khẩu gỗ tròn mềm và gỗ có giá trị. Các biện pháp này sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên rừng và xây dựng một khu liên hợp lâm nghiệp hiệu quả, cũng như tạo việc làm và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn./.

Theo PulpapernewsShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons