Malaysia ban hành quy định mới về nhập khẩu RCP

Malaysia ban hành quy định mới về nhập khẩu RCP

Ngày 06/01/2022, Chính phủ Malaysia đã công bố quy định mới về việc nhập khẩu giấy (RCP), cấm nhập khẩu giấy hỗn hợp và yêu cầu kiểm tra trước và sau khi giao hàng đối với tất cả các loại giấy khác, bắt đầu thực hiện từ ngày 10/01/2022.

Ngày 06/01/2022, Chính phủ Malaysia đã công bố quy định mới về việc nhập khẩu giấy (RCP), cấm nhập khẩu giấy hỗn hợp và yêu cầu kiểm tra trước và sau khi giao hàng đối với tất cả các loại giấy khác, bắt đầu thực hiện từ ngày 10/01/2022.

Quy định chỉ áp dụng đối với các giao dịch mua sau ngày 09/01/2022. Như vậy tất cả hàng hóa làm thủ tục thông quan và giao hàng ra khỏi cảng đến trước ngày 01/02/2022 sẽ được thực hiện theo quy định cũ. Tuy nhiên, các lô hàng RCP đã được cơ quan kiểm tra Malaysia phê duyệt và chứng nhận sẽ được miễn kiểm tra trước và sau khi giao hàng. Thay vào đó, chúng phải được kiểm tra một lần, tại Malaysia, tại kho của người mua./.

VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons