PAPER INDUSTRY NEWS

Ngành giấy Việt cần tự chủ động nguồn vốn, nguyên liệu đầu vào

Khó khăn bủa vây ngành giấy

15/05/2023

Các doanh nghiệp ngành giấy muốn đẩy mạnh hoạt động tái chế giấy hướng đến sản xuất tuần hoàn. Tuy nhiên, việc thu mua giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ người buôn đồng nát, nhà thu gom cấp 1, cấp 2… nên hầu hết không có hóa đơn. Điều này tạo rủi ro lớn cho doanh nghiệp trong việc chứng minh xuất xứ và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng ABC (Advantage Balance Control™)

Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng ABC (Advantage Balance Control™)

11/05/2023

Gần đây nhiều thách thức liên tục đặt ra cho các nhà sản xuất giấy vệ sinh về vấn đề phải giải quyết những nhu cầu ngày càng tăng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, nước và năng lượng tiêu thụ do nhu cầu tiêu thụ giấy giấy vệ sinh đang ngày càng lớn.

Giá bột giấy thị trường Trung Quốc giảm

Giá bột giấy thị trường Trung Quốc giảm

05/05/2023

Singapore, ngày 21 tháng 4 năm 2023  - Một số nhà cung cấp Canada đã nhượng bộ trước áp lực giảm giá đang diễn ra trên thị trường bột giấy Trung Quốc, giảm giá NBSK hơn 100 USD/tấn.

Giá giấy in báo tiếp tục giảm ở châu Á

Giá giấy in báo tiếp tục giảm ở châu Á

14/04/2023

Trong quý I/2023, giá giấy in báo ở châu Á tiếp tục giảm, đặc biệt là ở Ấn Độ, do sự cạnh tranh bán số lượng và xu thế thị trường đang theo hướng có lợi cho người mua. 

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons