PAPER INDUSTRY NEWS

Sự khác nhau giữa bột giấy làm từ cây gỗ cứng và cây gỗ mềm

Sự khác nhau giữa bột giấy làm từ cây gỗ cứng và cây gỗ mềm

Bột giấy là vật liệu dạng xơ sợi, được chế biến từ các loại nguyên liệu thực vật, với mục đích chủ yếu nhằm sản xuất giấy. Ngành công nghiệp giấy sử dụng rất nhiều loại gỗ với những đặc tính khác nhau. Trong quá trình sản xuất, tùy theo yêu cầu kỹ thuật và tính chất đặt ra, nhà sản xuất sẽ kết hợp các loại gỗ và đồng thời xử lý cơ hóa để có được giấy thành phẩm đạt chuẩn mong muốn.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons