PAPER INDUSTRY NEWS

Trung Quốc: Thống kê sản xuất và tiêu thụ giấy năm 2021

Trung Quốc: Thống kê sản xuất và tiêu thụ giấy năm 2021

24/05/2022

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, sản xuất và tiêu thụ giấy của nước này trong năm 2021 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp bối cảnh dịch covid-19 và lệnh cấm nhập khẩu giấy thu hồi từ 01/01/2021.

“Xanh” hóa ngành công nghiệp sản xuất giấy

“Xanh” hóa ngành công nghiệp sản xuất giấy

24/05/2022

Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó có công nghệ sinh học giúp giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy nói chung.

Ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

Ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

21/05/2022

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022, nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh và tiêu dùng Việt Nam.

Nhu cầu thấp, bột tái chế và OCC giảm giá tại Trung Quốc và Đông Nam Á

Thị trường bột giấy Trung Quốc: Nhu cầu giảm, giá ổn định

20/04/2022

Chính sách Zero covid của Trung Quốc đang gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước này. Đối với ngành công nghiệp giấy, do vấn đề logistics đang gây cản trở việc vận chuyển bột giấy từ cảng đến nhà máy, nên làm giảm nhu cầu bột giấy trên thị trường. Điều này dẫn đến suy giảm mức độ tiêu dùng giấy và có khả năng sẽ làm suy thoái nền kinh tế.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons