Ngành giấy Trung Quốc tăng trưởng trong năm 2021

Ngành giấy Trung Quốc tăng trưởng trong năm 2021

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Thông tin, ngành công nghiệp giấy Trung Quốc báo cáo tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong năm nay.

Theo đó, trong kỳ báo cáo từ tháng 01 đến tháng 10/2021, doanh thu của ngành đạt 1,22 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 191 tỷ USD), tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lợi nhuận của ngành giấy trong giai đoạn này tăng 22,4% so với cùng kỳ lên 70,72 tỷ nhân dân tệ.

Trong 10 tháng đầu năm nay, sản lượng giấy của cả nước tăng 8,4% so với bình quân hàng năm và đạt 111,64 triệu tấn.

Tính riêng trong tháng 10/2021, sản lượng giấy đạt 11,01 triệu tấn, giảm 6,7% so với năm 2020.

Theo PulpapernewsShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons