Nhu cầu và giá giấy thu hồi liên tục tăng tại Mỹ

Nhu cầu và giá giấy thu hồi liên tục tăng tại Mỹ

VPPA-Nhu cầu tiêu thụ nội địa mạnh mẽ, phí bảo hiểm tăng và nguồn cung thắt chặt đã khiến giá giấy thu hồi tại thị trường nội địa Mỹ có bước tăng mới, OCC tăng 20 USD/tấn so với mức giá tháng 6/2021, đánh dấu tháng thứ 9 tăng liên tiếp.

Tháng 7/2021 giá OCC tại Mỹ đã đạt mức giá 129 USD/tấn, FOB cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

So với thời điểm này năm 2020, giá trung bình của OCC tại Mỹ đã tăng 139%, tương đương 75 USD/tấn, tăng từ mức trung bình 54 USD/tấn của tháng 7 năm 2020. Từ đầu năm 2021, giá trung bình của OCC đã tăng 56 USD/tấn từ mức trung bình 73 USD/tấn của tháng 1 và tăng 20 USD/tấn so với mức giá trung bình của tháng 6/2021 là 109 USD/tấn.

Tháng 7/2021 cũng đánh dấu tháng thứ 7 tăng giá liên tiếp của SOP và các sản phẩm thay thế bột giấy, với mức tăng tổng cộng bình quân trong tháng là 25-30 USD/tấn.

Diễn biến giá RCP tại Mỹ 5-7/2021

(FOB, USD/tấn)

Stt Sản phẩm 7/2021 6/2021 5/2021 % thay đổi T7-2021/T7-2020
1 Mixed Paper 75 56 36 581.8
2 OCC 129 109 90 138.9
3 DLK 139 119 101 117.2
4 OMG 120 110 95 29.0
5 SOP 143 127 116 2.9

Theo Pulp&Paper WeekShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons