Tập đoàn Tân Mai ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền trị giá 28 triệu Euro

Tập đoàn Tân Mai ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền trị giá 28 triệu Euro

Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về việc di dời nhà máy giấy Tân Mai ra khỏi thành phố Biên Hòa nên đơn vị đã quyết định đầu tư dự án Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông.

Dự án nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 và điều chỉnh lần hai năm 2011. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Long Phước, huyện Long Thành với diện tích 542.686 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2300 tỷ đồng.

Sau thời gian tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ thuật, chủ đầu tư đã mời công ty Papcel của Cộng hòa Czech là đơn vị vó kinh nghiệm trong việc lắp đặt dây chuyền máy giấy và chuyển giao công nghệ vận hành.

Trọng Nghĩa

http://thuonggiaonline.vn/

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons