Thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng lao động vào làm việc tại Nhà máy Giấy TCT

Thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng lao động vào làm việc tại Nhà máy Giấy TCT

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng lao động vào làm việc tại Nhà máy Giấy Tổng công ty.

Chi tiết xem tại đây 3339_TB_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons