Thông báo đấu giá đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2022 (Đợt 1 lần 3) CTLN Xuân Đài

Thông báo đấu giá đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2022 (Đợt 1 lần 3) CTLN Xuân Đài

Kính gửi:Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơnvà huyện Thanh Sơn;

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;

Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.Căn cứ Quyết định số: 437/QĐ-GVN.PT ngày 08/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2022 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài(đợt 1);

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/5/2022 của Hội đồng bán đấu giá cây đứng tiêu thụ gỗ Nguyên liệu tại chỗ Tổng Công ty Giấy Việt Nam, về việc triển khai bán đấu giá cây đứng tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2022 của Công ty lâm nghiệp Xuân Đài.

Căn cứ Biên bản họp số 107/BB-TCHC ngày 15/6/2022 của Công ty lâm nghiệp Xuân Đài về việc tổ chức công tác tiêu thụ gỗ NL tại chỗ đợt 1 lần 3 năm 2022.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu Đợt 1 lần 3 năm 2022như sau:

1. NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2016 tại chỗ: diện tích khai thác: 39,8 ha; Gỗ keo cây đứng: 2.491,8 m3; củi: 353,6 Ster được chia thành 17 (Mười bảy) gói.

– Giá khởi điểm của 17 gói đấu giá như sau:

 Gói số

Địa danh

Diện tích Khai thác (ha)

 Sản lượng gỗ  (m3)  

Khối lượng củi  (Ster)

Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  

Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)

Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)

Đội Sản xuất

Tên khoảnh

Tên lô

Cây đứng

(Đồng/m3)

Củi

(Đồng/ster)

1

1

3

5

1,4

99,4

13,0

828.310

20.000

82.594.001

4.130.000

2

1

3

7

2,0

136,8

20,2

816.800

20.000

112.142.172

5.610.000

3

1

3

9

0,9

59,5

8,6

754.132

20.000

45.042.873

2.253.000

4

1

3

10

1,3

78,7

11,2

836.742

20.000

66.075.616

3.305.000

10

1

6

11

3,4

239,4

39,8

781.356

20.000

187.852.635

9.393.000

17

1

11

22

2,6

170,0

25,0

777.716

20.000

132.711.735

6.636.000

18

1

11

23

2,7

175,5

26,2

801.454

20.000

141.179.153

7.060.000

54

6

10

27

3,4

189,0

24,5

847.582

20.000

160.682.954

8.035.000

6

10

27

0,4

4,1

0,5

858.706

20.000

3.530.694

177.000

72

6

12

23

1,8

112,7

15,1

827.610

20.000

93.573.646

4.680.000

6

12

23

0,7

4,0

0,5

845.348

20.000

3.391.392

170.000

73

6

12

24

1,3

89,8

11,7

829.677

20.000

74.738.981

3.740.000

74

6

12

25

2,7

208,2

27,8

826.828

20.000

172.701.585

8.636.000

6

12

25

0,2

1,2

0,2

798.586

20.000

962.303

50.000

75

6

12

26

1,3

78,7

11,1

837.986

20.000

66.171.504

3.310.000

6

12

26

0,2

1,4

0,2

812.255

20.000

1.141.157

58.000

77

6

13

17

2,0

129,2

16,4

842.151

20.000

109.133.851

5.457.000

78

6

13

18

1,8

131,6

18,2

821.582

20.000

108.484.136

5.425.000

91

6

17

23

3,7

216,5

32,6

833.534

20.000

181.112.060

9.056.000

92

6

17

24

4,1

259,1

36,5

817.182

20.000

212.461.853

10.625.000

93

6

17

25

1,9

107,0

14,3

820.802

20.000

88.111.823

4.406.000

Tổng số 17 gói

39,8

2.491,8

353,6

 

 

2.043.796.124

102.212.000

2. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

3. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 15/6/2022đến 14h ngày 29/6/2022.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

         + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

         + Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

         – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

– Số điện thoại: 0210.6.267.555

4. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ(Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn).

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc trước cho Công ty tối thiểu là: 5% giá trị theo từng gói. Tiền đặt cọc trước phải được nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định. Tiền đặt cọc được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Xuân Đài có tài sản rừng được đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được tính lãi.

Số tài khoản: 2702 201 000 207 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Sơn.

Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: xóm Bến Gạo – Xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.

Thời gian dự kiến đấu giá: dự kiến bắt từ 8h30sáng ngày 30/6/2022.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons