Thông báo đấu giá gỗ Keo (cây đứng) rừng sản xuất 2013 – 2020 Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Thông báo đấu giá gỗ Keo (cây đứng) rừng sản xuất 2013 – 2020 Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy thông báo bán đấu giá gỗ Keo (cây đứng) rừng sản xuất 2013 – 2020 như sau:

  1. Gỗ, củi và giá khởi điểm chào bán, tiền đặt cọc:

– Tổng sản lượng gỗ là 2.110,6 m3.

– Tổng sản lượng củi, cành là 400,4 stes.

– Giá khởi điểm như sau:

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN

TT Địa điểm Sản lượng gỗ (m3/lô) Củi, cành nhánh (ste) Đơn giá khởi điểm Tiền đặt cọc (đồng)
Gỗ (đồng/m3) Củi, cành nhánh (đồng/ste)
1 Tân Yên 73,2 12,8 1.013.000 200.000 3.800.000
2 Tân Yên 98,8 18,1 976.000 200.000 5.000.000
3 Tân Yên 82,2 15,2 993.000 200.000 4.200.000
4 Tân Yên 173,7 32,8 979.000 200.000 8.800.000
5 Tân Yên 119 20,9 1.006.000 200.000 6.200.000
6 Nhân Mục 195,1 37,9 958.000 200.000 9.700.000
7 Nhân Mục 35,3 6,7 939.000 200.000 1.700.000
8 Nhân Mục 37,1 6,9 950.000 200.000 1.800.000
9 Tân Yên 71,4 13,3 994.000 200.000 3.700.000
10 Tân Yên 55,2 10,3 940.000 200.000 2.700.000
11 Tân Yên 138,2 27 965.000 200.000 6.900.000
12 Tân Yên 246 47,8 920.000 200.000 11.800.000
13 Tân Yên 135,5 25 996.000 200.000 7.000.000
14 Tân Yên 79,1 15,7 965.000 200.000 3.900.000
15 Tân Yên 83,3 15,6 959.000 200.000 4.100.000
16 Tân Yên 213,5 40,5 986.000 200.000 10.900.000
17 Tân Yên 55,4 11,3 940.000 200.000 2.700.000
18 Tân Yên 46,5 8,9 980.000 200.000 2.300.000
19 Tân Yên 172,1 33,9 960.000 200.000 8.600.000
Cộng 2.110,6 400,4      
  1. Đối tượng đăng ký:

Là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính đảm bảo mua được lâm sản bán đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

            – Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 08 tháng 11 năm 2020.

– Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 08 tháng 11 năm 2020.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá mua gỗ Keo (cây đứng) năm 2020.

– Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng) [Người đăng ký là cá nhân].

– Giấy phép kinh doanh, giấy ủy quyền, và chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền tham gia đấu giá [Người đăng ký là tổ chức].

– Hồ sơ nộp tại:

Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên (Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang:).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1 Mua hồ sơ đấu giá: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/ 1 bộ (Ba trăm ngàn đồng chẵn);

4.2 Đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên, số tài khoản: 81032110003 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Hàm Yên – Tuyên Quang.

– Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được chuyển thành tiền mua gỗ, củi; nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

Văn phòng Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên,

Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 10/11/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán 100% tiền mua gỗ, củi theo giá trúng đấu giá trong thời gian chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Trung tâm bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/12/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm NC&TN cây NLG Hàm Yên (bà Trang SĐT: 0364983066; ông Đức SĐT: 0965575181).Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons