Thông báo đấu giá Tài sản: Quyền khai thác gỗ 14 gói Thông 3 lá rừng trồng của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam

Thông báo đấu giá Tài sản: Quyền khai thác gỗ 14 gói Thông 3 lá rừng trồng của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản: Quyền khai thác gỗ 14 gói Thông 3 lá rừng trồng

của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam

 

 1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ (tổ 43), Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam.

Địa chỉ: 377 Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
 2. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác gỗ 14 gói Thông 3 lá rừng trồng
TT Tên gói thầu Loài cây Diện tích khai thác (ha) Sản lượng khai thác (m3) Giá khởi điểm làm tròn (đồng)
1 Gói số 1

Ban Kon Đào

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 12,70 2.575,10 2.849.656.500
  Cộng ban Kon Đào   12,70 2.575,10 2.849.656.500
1 Gói số 2

Ban Đắk Na

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 24,85 3.424,20 3.130.478.000
2 Gói số 3

Ban Đắk Na

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 15,73 2.521,60 2.388.972.500
  Cộng ban Đắk Na   40,58 5945,8 5.519.450.500
1 Gói số 4 Ngọc Hồi Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 7,80 1.067,40 1.181.590.000
2 Gói số 5 Ngọc Hồi Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 30,30 3.972,10 3.489.230.500
  Cộng ban Ngọc Hồi   38,1 5.039,5 4.670.820.500
1 Gói số 6

Ban Rờ Kơi

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 30,00 4.911,30 4.041.214.500
2 Gói số 7

Ban Rờ Kơi

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 30,83 5.047,70 4.514.383.500
3 Gói số 8

Ban Rờ Kơi

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 14,90 2.516,90 2.254.248.500
  Cộng ban Rờ Kơi   75,73 1.2475,9 10.809.846.500
1 Gói số 9

Ban KonPlong

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 8,49 1.210,50 1.041.566.500
2 Gói số 10

Ban KonPlong

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 37,77 4.459,00 3.756.246.000
3 Gói số 11

Ban KonPlong

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 31,95 3.638,10 3.169.617.000
  Cộng ban KonPlong   78,21 9.307,6 7.967.429.500
1 Gói số 12

Ban Đắk Hà

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 24,73 4.166,60 3.588.864.000
2 Gói số 13

Ban Đắk Hà

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 20,50 3.017,30 2.852.548.000
3 Gói số 14

Ban Đắk Hà

Thông 3 lá (Pinus Kesiya) 11,11 1.905,70 1.719.204.500
  Cộng ban Đắk Hà   56,34 9.089,6 8.160.616.500
Tổng cộng 301,66 44.433,50 39.977.820.000
 1. Tổng giá khởi điểm: 977.820.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng)

Ghi chú:

 • Giá trên là giá không có thuế VAT (hàng không thuộc diện chịu thuế VAT).
 • Người trúng đấu giá chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, vận chuyển; Người trúng đấu giá phải thu gom, đốt dọn sạch cành nhánh sau khai thác để bàn giao mặt bằng cho người có tài sản.
 • Người trúng đấu giá phải đóng tiền ký quỹ 1,5% giá trị hợp đồng để đảm bảo việc thu gom, đốt dọn sạch cành nhánh sau khai thác (số tiền này sẽ hoàn trả lại cho người trúng đấu giá sau khi đã bàn giao mặt bằng chậm nhất là 10 ngày).
 • Tài sản được giao theo diện tích ha.
 • Tài sản được đấu giá theo từng gói, khách hàng có thể mua 01, 02, . . hoặc 14 gói, Khách hàng có giá trúng cao nhất gói nào là người trúng giá gói đó.
 1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Là tài sản của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam bán theo hình thức đấu giá công khai rộng rãi.
 2. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022.

Ghi chú: Khách hàng không đi xem tài sản thì được coi là đã chấp nhận chất lượng và số lượng của tài sản đấu giá và không có quyền khiếu kiện, khiếu nại sau khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá

Địa điểm xem tài sản: Tại các ban của từng gói đấu giá thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Liên hệ Ông Nguyễn Văn Tri – Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh. Điện thoại: 0982334305.

 1. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:
 2. Thời gian bán/nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
 • Từ gói 1 đến gói 8: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2022 đến 18 giờ 00 ngày 16/11/2022.
 • Từ gói 9 đến gói 14: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2022 đến 18 giờ 00 ngày 17/11/2022.
 1. Tiền bán hồ sơ:000 đồng/gói/Khách hàng (Năm trăm ngàn đồng)
 2. Địa điểm bán hồ sơ, mở tài khoản đăng ký tham gia đấu giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền https// daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mua hồ sơ và mở tài khoản trực tiếp tại:

+ VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;  ĐT 0243.7820483.

+ VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P2,Tân Bình, HCM  ĐT: 028 36208369- Mrs.Vân: 0326169708.

+ Văn phòng Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam. Địa chỉ: số 377 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.
 2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2022 đến 16 giờ 00 ngày 18/11/2022.

Tiền đặt trước: Chi tiết theo từng Quy chế cuộc đấu giá.

Phương thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Bước giá: Cụ thể theo Quy chế từng cuộc đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

–  Thời gian trả giá: Cụ thể theo Quy chế từng cuộc đấu giá.

–  Địa điểm:  Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons