Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ bạch đàn NLG Tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ bạch đàn NLG Tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Công ty lâm nghiệp Lập Thạch thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bạch đàn như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu th gỗ Bạch đàn tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch Địa ch: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .Các gói như sau:

Gói số 4 : Đội Đồng Quế.

+ Diện tích khai thác: 14,8ha

+ Khốiợng g 1.354,8m3.

+ Giá khởi điểm: 1.174.648đồng/m3.

+ Giá tr g : 1.589.208.832đồng.

+ Khốiợng củi: 110,2Ster giá bán củi20.000đồng .Giá tr củi 2.204.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 240.000.000đồng.

Gói số 7: Đội Vân Trục .

+ Diện tích khai thác: 10,6ha

+ Khốiợng g 768m3.

+ Giá khởi điểm: 1.147.421đồng/m3.

+ Giá tr g : 879.879.006đồng.

+ Khốiợng củi: 67Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá tr củi 1.340.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 135.000.000đồng.

2. Đối tượng đăng ký :

Các t chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chínhđ đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

T ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 22tháng 12 năm 2022.

H sơ gồm:

Đơn tham gia đấu giá tiêu th g Bạch đàn.

– Đối với t chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu th tại ch g bạch đàn( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ bạch đàn( bảnphô tô công chứng).

– H sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua h sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tàichính kế toán Công ty.

– Tiền đặt cọc chuyển vào tài khoản Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Lập Thạch.

5. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch Địach: Thị trấn Lập Thạch –huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .Thời gian: 9h00” ngày 23 tháng 12 năm 2022.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá tr tài sản chậm nhất sau 5 ngày k t ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Mọi thông tin c th chi tiết liên h: PhòngKTTC Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ; điện thoạiliên h đ/c Thủy : 0909220684.      Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons