Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Công ty lâm nghiệp Lập Thạch  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bạch đàn như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ Bạch đàn tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch  Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .Các gói như sau:

 • Gói số 1: Kèo Kài + Vĩnh Ninh .

+ Diện tích khai thác: 21,4ha

+ Khối lượng gỗ 1.584,6m3.

+ Giá khởi điểm: 1.175.091đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.859.271.094đồng.

+ Khối lượng củi: 138,9Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 2.778.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 280.000.000đồng.

 • Gói số 2: Khoảnh 4 – Đội Quang Yên .

+ Diện tích khai thác: 20,0ha

+ Khối lượng gỗ : 1.396,5m3

+ Giá khởi điểm: 1.087.045đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.515.486.357đồng.

+ Khối lượng củi: 128,6Ster giá bán củi 20.000 .Giá trị củi : 2.572.000đồng.

+ Tiền đặt cọc : 230.000.000đ.

 • Gói số 3: Khoảnh 5 . Đội Quang Yên .

+ Diện tích khai thác: 23,5ha

+ Khối lượng gỗ : 1.764,0m3.

+ Giá khởi điểm: 1.105.653đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.947.296.541đồng.

+ Khối lượng củi: 153,8Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 3.076.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 300.000.000đồng.

 • Gói số 4 : Đội Đồng Quế.

+ Diện tích khai thác: 14,8ha

+ Khối lượng gỗ 1.354,8m3.

+ Giá khởi điểm: 1.174.648đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.589.208.832đồng.

+ Khối lượng củi: 110,2Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 2.204.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 240.000.000đồng.

 • Gói số 5 : Đội Ngọc Mỹ.

+ Diện tích khai thác: 19,5ha

+ Khối lượng gỗ 1.122,7m3.

+ Giá khởi điểm: 1.049.231đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.175.887.796đồng.

+ Khối lượng củi: 106,3Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 2.126.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 180.000.000đồng.

 • Gói số 6: Đội Ngọc Mỹ.

+ Diện tích khai thác: 19,2ha

+ Khối lượng gỗ 1.295,0m3.

+ Giá khởi điểm: 1.102.189đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 1.425.063.359đồng.

+ Khối lượng củi: 113,6 Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 2.272.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 220.000.000đồng.

 • Gói số 7: Đội Vân Trục .

+ Diện tích khai thác: 10,6ha

+ Khối lượng gỗ 768m3.

+ Giá khởi điểm: 1.147.421đồng/m3.

+ Giá trị gỗ : 879.879.006đồng.

+ Khối lượng củi: 67Ster giá bán củi 20.000đồng .Giá trị củi 1.340.000đ.

+ Tiền đặt cọc : 135.000.000đồng.

 1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

 1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 10 tháng 11năm 2022 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2022.

 • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ Bạch đàn.

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ bạch đàn( bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

 1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

 1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch –huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .Thời gian: 8h30” ngày 18 tháng 11 năm 2022.

 1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

 1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuât, vận chuyển gỗ bạch đàn, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 31/12/2022.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng KTTC Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ; điện thoại liên hệ đ/c Thủy : 0909220684.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons