Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Công ty lâm nghiệp Xuân Đài thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bồ đề năm 2023, như sau:

1. Nội dung đu giá :

Đấu giá tiêu th gỗ NLG năm 2023 tại Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa ch: khu Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, các gói nhưsau:

 Gói số

Địa danh

Diện tích Khai thác (ha)

 Sản lượng gỗ  (m3)  

Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm (đồng)

Củi (Ster)

Đơn giá

Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)

Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)

 

Đội sản xuất

Khoảnh

 

 

Cây đứng

 

(Đồng/Ster)

 

 

2

6

12

10

3,1

192,2

1.147.236

10,2

10.000

220.600.759

11.030.038

 

6

12

11

2,4

87,1

1.116.802

6,7

10.000

97.340.454

4.867.023

 

6

16

12

3,6

137,2

1.125.268

9,4

10.000

154.480.770

7.724.038

 

6

16

15

4,8

299,5

1.152.193

17,3

10.000

345.254.804

17.262.740

 

6

16

25

2,4

260,9

1.178.095

15,8

10.000

307.522.986

15.376.149

 

6

16

26

3,4

144,5

1.112.221

10,5

10.000

160.820.935

8.041.047

 

6

16

26

0,2

2,6

1.130.162

0,0

10.000

2.938.421

146.921

 

6

16

27

2,1

68,0

1.123.177

5,5

10.000

76.431.036

3.821.552

 

6

16

28

1,9

103,4

1.128.289

6,3

10.000

116.728.083

5.836.404

 

6

16

28

0,3

2,6

1.151.315

0,1

10.000

2.994.419

149.721

Cộng

 

 

 

24,2

1298,0

1.143.524

81,8

 

1.485.112.665

74.255.633

2. Đối tượng đăng ký:

Các t chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chínhđ đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2023 đến hết ngày 13/03/2023.

H sơ gồm:

Đơn tham gia đấu giá tiêu th g NLG.

– Đối với t chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu th tại ch g cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ cây đứng (bảnphô tô công chứng).

– H sơ nộp tại: phòng TCKT – Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua h sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng(Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chínhkế toán Công ty.

5. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ:xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14/03/2023.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá tr tài sản chậm nhất sau 5 ngày k t ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việckhai thác rừng,vận xuất, vận chuyển g NLG, v sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trđất cho Công ty trước ngày 30/6/2023.

Mọi thông tin c th chi tiết liên h: PhòngTCKT, Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, điện thoại liên h đ/c Châu, sđt: 0977.095.715./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons