Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG đợt 3 lần 1 tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG đợt 3 lần 1 tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Công ty lâm nghiệp Tân Phong thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng NLG gỗ keo như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

     Đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo tại đội sản xuất 24, 34, Hùng Đức thuộc Công ty lâm nghiệp Tân Phong địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang gói đấu giá như sau:

     * Gói số 3:

          – Diện tích trồng: 62,3 ha

          – Diện tích khai thác: 54,9 ha

– Tổng sản lượng gỗ: 2.771,4 m3

+ Giá khởi điểm: 827.475 đồng/m3

          + Giá trị: 2.293.264.734 đồng

          – Tổng khối lượng củi: 358,4 Ster

          + Được bán ấn định là 10.000 đồng/Ster

          + Giá trị: 3.584.000 đồng

          – Tổng giá trị gỗ + củi: 2.296.848.734 đồng

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 115.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

     Từ ngày 05 tháng  05 năm 2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2023

     * Hồ sơ gồm:

     – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo

     – Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong, địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2023.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đã được ký kết, bên mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng. Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong; điện thoại liên hệ 0986996459.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons