Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo ( đợt 3 )

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo ( đợt 3 )

         Căn cứ biên bản họp số 3694/BB-GVN.PT ngày 27 tháng 10 năm 2023 về Hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2023 như sau:
1. Nội dung đấu giá:
           – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
  – Gói số 1:
       + Diện tích trồng rừng: 14.2 ha
       + Diện tích khai thác:                  13.5 ha
       + Khối lượng:                790.5 m3
       + Giá trị:      599,823,830 đồng
       + Giá khởi điểm            758,763 đ/m3
         + Khối lượng củi: 121,75  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.217.500 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        30,000,000 đồng
  – Gói số 2:
       + Diện tích trồng rừng: 4.8 ha
       + Diện tích khai thác:                    4.4 ha
       + Khối lượng:                  60.7 m3
       + Giá trị:      153,813,895 đồng
       + Giá khởi điểm            774,101 đ/m3
         + Khối lượng củi: 26,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 262.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          8,000,000 đồng
  – Gói số 3:
       + Diện tích trồng rừng: 14.7 ha
       + Diện tích khai thác:                  14.2 ha
       + Khối lượng:                902.4 m3
       + Giá trị:      683,199,714 đồng
       + Giá khởi điểm            757,092 đ/m3
         + Khối lượng củi: 126,9  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.269.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        34,000,000 đồng
  – Gói số 4:
       + Diện tích trồng rừng: 14.6 ha
       + Diện tích khai thác:                  11.7 ha
       + Khối lượng:                586.3 m3
       + Giá trị:      436,457,654 đồng
       + Giá khởi điểm            744,427 đ/m3
         + Khối lượng củi: 77,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 775.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        22,000,000 đồng
  – Gói số 5:
       + Diện tích trồng rừng: 11.3 ha
       + Diện tích khai thác: 11.3 ha
       + Khối lượng:                721.2 m3
       + Giá trị:      526,252,188 đồng
       + Giá khởi điểm            729,690 đ/m3
         + Khối lượng củi: 94,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 945.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        26,000,000 đồng
2. Đối tượng đăng ký:
          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.
            – Từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 7  tháng 11 năm 2023.
            * Hồ sơ bao gồm:
            – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2023.
          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
           – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng).
            – Hồ sơ nộp tại:
           Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.
          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu khi mua hồ sơ đấu giá.
          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá gửi vào số tài khoản: 8209211000003, Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang, hoặc nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty.
5. Địa điểm mở phiên đấu giá.
          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 5 vào 14 giờ 00  chiều ngày 09/11/2023.
6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.
          Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
7. Thời gian thực hiện khai thác.
          Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons