Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn- Tổng công ty giấy Việt Nam

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn- Tổng công ty giấy Việt Nam

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo cây đứng như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tam Sơn. Địa chỉ: tại đội 1. Các gói như sau:

  • Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 2,5 ha

+ Khối lượng gỗ 172,6 m3

+ Giá khởi điểm: 829.000 đ/m3.

+ Giá trị gỗ : 143.085.400 đ

+ Khối lượng củi: 26,9 Ster. Giá bán củi 20.000 đ/ste. Giá trị củi 538.000 đ

+ Tiền đặt cọc 8.000.000 đ

  • Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 1,8 ha

+ Khối lượng gỗ 124,4 m3

+ Giá khởi điểm: 835.000 đ/m3

+ Giá trị gỗ : 103.874.000 đ

+ Khối lượng củi: 19,5 Ster giá bán củi 20.000 đ/ste. Giá trị củi 390.000 đ.

+ Tiền đặt cọc 5.000.000 đ.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2022.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng tại chỗ.

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng tại chỗ ( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá cây đứng tại chỗ ( bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tài chính kế toán, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn. Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuât, vận chuyển gỗ, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 31/12/2022.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; điện thoại liên hệ đ/c Vũ Tiến Dũng: 0368.725.608.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons