Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Công ty lâm nghiệp Tân Phong thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng NLG gỗ keo như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

     Đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo tại đội sản xuất 24 Công ty lâm nghiệp Tân Phong địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang các gói như sau:

     * Gói số 4:

     – Diện tích khai thác: 21,4 ha

     – Khối lượng gỗ: 1.723,3  m3

          – Giá khởi điểm: 832.688 đồng/m3

     – Giá trị: 1.434.971.345 đồng

     – Khối lượng củi: 244,1 Ster

     – Giá bán củi được bán ấn định: 20.000 đồng/Ster

     – Giá trị: 4.882.000 đồng

     – Tổng giá trị: 1.439.853.345 đồng.

     – Tiền đặt cọc: 80.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

     Từ ngày 08 tháng 12 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2022

     * Hồ sơ gồm:

     – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo

     – Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanhtham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong, địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác, vận chuyển gỗ đã mua, bàn giao hiện trường, trả đất cho Công ty trước ngày 28/01/2023

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong; điện thoại liên hệ 0986996459.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons