Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Phong – Tổng công ty giấy Việt Nam

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Phong – Tổng công ty giấy Việt Nam

Công ty lâm nghiệp Tân Phong thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng  NLG gỗ keo như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo tại đội sản xuất 24 Công ty lâm nghiệp Tân Phong Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang các gói như sau:

* Gói số 3:

– Diện tích khai thác: 36,2 ha

– Khối lượng gỗ: 2.149,2  m3

+ Khối lượng của Công ty: 1.512,95 m3 .

+ Khối lượng của hộ nhận khoán: 636,25 m3 .

– Giá khởi điểm: 844.675 đồng/m3

– Giá trị gỗ: 1.815.375.515 đồng

– Khối lượng củi: 356,9 Ster

+ Khối lượng của Công ty: 251,20 Ster

+ Khối lượng của hộ nhận khoán: 105,7 Ster

– Giá bán củi: 20.000 đồng/Ster

– Giá trị củi: 7.138.000  đồng

– Tổng giá trị gỗ + củi: 1.822.513.515 đồng.

– Tiền đặt cọc: 95.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2022

* Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanhtham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong, địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc vận chuyển gỗ đã mua, vệ sinh bãi gỗ, bàn giao hiện trường, trả đất cho Công ty trước ngày 28/12/2022

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong; điện thoại liên hệ 0986996459.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons