Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo tại CTLN Tân Thành

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo tại CTLN Tân Thành

Công ty lâm nghiệp Tân Thành  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại công ty lâm nghiệp Tân Thành (cây đứng). Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang:

          – Gói số 1 : Đội: Minh Dân, Chăm Chu – Dưỡng Lộ

+ Khối lượng: 204,9 m3; Củi: 17,9 Ste.

+ Diện tích : – Trồng      : 3,9 Ha.

– Khai thác: 3,3 Ha.

+ Tổng Giá trị: 173.089.892 đồng.

+ Giá khởi điềm: 845.000  đ/m3.

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 20.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

          – Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2020.

– Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2020.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

Phòng Tổ chức Hành chính, phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tân Thành (Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá: Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tân Thành, Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 28/8/2020.
  2. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/9/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính, phòng TCKT Công ty lâm nghiệp Tân Thành; điện thoại: 0912107696;

 

 

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
CÔNG TY LÂM NGHIỆP TÂN THÀNH
 GÓI ĐẤU GIÁ ĐỢT 5 NĂM 2020
Kèm theo thông báo số: 162/TB-CTLNTT ngày 17 tháng 8 năm 2020
Đội SX Kh L/cây
N/trồng
Mã lô DT Trồng (ha) DT khai thác
(ha)
Sản lượng Đơn giá PA Gói giá PA gỗ+củi
(đ/lô)
Đơn giá BQ PA Gỗ + Củi
(đ/m3)
Sản lượng gỗ (m3) Củi
(ste)
Gỗ
(đ/m3)
Củi
(đ/Ste)
Tổng Vanh A B
Gói số 1: Đội: Minh Dân, Chăm Chu – Dưỡng Lộ                      
MD 27 5 Ac/2012 AC12K27DMDL5 0,5 0,5 67,5 37,5 22,5 7,5 7   920.244  20.000      62.256.470  
CC-DL 92 4 Ac/2013 AC13K92DCC-DLL4 1,5 1,1 15,4 5,1 6,9 3,4 1,2   782.939  20.000      12.081.261  
CC-DL 92 5 Ac/2013 AC13K92DCC-DLL5 0,8 0,7 43 13,1 19,7 10,2 3,7   782.160  20.000      33.706.880  
CC-DL 92 6 Ac/2013 AC13K92DCC-DLL6 1,1 1 79 33,6 32,9 12,5 6   821.839  20.000      65.045.281  
Tổng cộng            3,9    3,3  204,9    89,3   82,0  33,6   17,9      173.089.892          844.753 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons