Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Thanh Hòa

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Thanh Hòa

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu th cây đứng tại Công ty lâm nghiệpThanh Hòa Địa ch: Khu 7 TT Hạ Hòa – huyện  Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ các gói như sau:

Gói s 1:

+ Diện tích khai thác: 5,2 ha

+ Khốiợng g: 186,1 m3

+ Giá khởi điểm: 887.464 đ

+ Giá tr g + củi : 165.157.095 đ

+ Tiền đặt cọc: 8.257.855 đ

Gói s 2:

+ Diện tích khai thác:5,2 ha

+ Khốiợng g: 329,6 m3

+ Giá khởi điểm: 782.578 đ

+ Giá tr g + củi : 257.937.602 đ

+ Tiền đặt cọc: 12.896.880 đ

Gói s 3:

+ Diện tích khai thác: 3,5 ha

+ Khốiợng g: 96,6 m3

+ Giá khởi điểm: 840.649 đ

+ Giá tr g + củi : 81.206.656 đ

+ Tiền đặt cọc: 4.060.333 đ

2. Đối tượng đăng ký:

Các t chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chínhđ đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

T ngày 18 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 25tháng 11 năm 2022

H sơ gồm:

Đơn tham gia đấu giá tiêu th g cây đứng

– Đối với t chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu th tại ch g cây đứng( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệmcao nhất tham gia đấu giá cây đứng( bản phô tô côngchứng).

– H sơ nộp tại: Văn phòng công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

4. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua h sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tàichính kế toán Công ty.

5. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà. Địach: Khu 7, TT Hạ Hoà – huyện Hạ Hoà – tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá tr tài sản chậm nhất sau 5 ngày k t ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việckhai thác rừng,vận xuât, vận chuyển g, v sinh rừngkhai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, tr đấtcho Công ty trước ngày như trong biên bản thanh lý.

Mọi thông tin c th chi tiết liên h: Phòng, đội Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons