Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

gửi:

 

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Hùng An; Vĩnh Hảo; Tiên Kiều

– UBND xã Vĩnh Tuy; Đông Thành; Đồng Yên;

Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy đợt 3năm 2023 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh HảoXã Hùng An – Huyện Bắc Quang  – Tỉnh Hà Giang cụ thể gồm: 76 gói.

+ Tổng sản lượng: 23.058,9 m3;

+ Củi:                       2.553,5 Ster;

+ Tổng giá trị:   17.252.308.400 đồng

(Chi tiết các gói có biểu đính kèm)

2. Đối tượng đăng ký:

tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 14 tháng 4năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2023.

– Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 4 năm 2023 đến 16 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2023.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

Căn cước công đân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tài chính- Kế toán-Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000đồng/01bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói đấu thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Chi nhánh Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Số tài khoản: 0113388688888 tại Ngân hàng CP Quân đội chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá: Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo, Địa chỉ: thôn Kim Bàn – xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang. Thờigian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đã được ký kết, bên mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2023.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Gặp đ/c Huy SĐT: 0984724808) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Thủy SĐT: 0976766568) Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons