Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam

        Kính gửi:

 

 

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Hùng An; Vĩnh Hảo; Tiên Kiều

– UBND xã Vĩnh Tuy; Đông Thành; Đồng Yên

– Các đội sản xuất trong công ty

 

 

Công ty lâm nghiệp Vĩnh hảo thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy đợt 1 năm 2022 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo – Xã Hùng An – Huyện Bắc Quang  – Tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

          – Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 03 năm 2022.

– Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 03 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2022.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2022.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính hoặc phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/01bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói đấu thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Chi nhánh Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Số tài khoản: 0113388688888 tại Ngân hàng CP Quân đội chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá: Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo, Địa chỉ: thôn Kim Bàn – xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 8 giờ 00 sáng ngày 29/03/2022.
  2. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/06/2022.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Gặp đ/c Huy SĐT: 0984724808) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Thủy SĐT: 0976766568) Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

TỔNG HỢP CHI TIẾT GÓI ĐẤU GIÁ ĐỢT 1 NĂM 2022
(Biểu kèm theo Thông báo số: 16 /TB-CTLNVH Ngày 17/03/2022)
                                     
Đội SX Kh L/cây
N/trồng
Mã lô  DT Trồng (ha)  DT khai thác
(ha)
Sản lượng  Đơn giá PA   Giá trị theo PA  Đơn giá BQ PA Gỗ
(đ/m3)
 Đơn giá khởi điểm   Giá trị khởi điểm  Tiền đặt cọc làm tròn (đồng)
Sản lượng gỗ (m3) Củi
(ste)
 Gỗ
(đ/m3)
 Củi
(đ/Ste)
 Gỗ (đồng)  Củi (đồng)
Tổng Vanh A B
Gói số: 1           13.6     13.5       724.1   427.8   144.8   151.5    112.2           541,149,953     4,488,000           541,149,953     27,000,000
3 2 AC 15 AC15K2D3L1       3.2       3.2       166.0 85.6 41.5 38.9 29.5  790,865   40,000       131,283,590     1,180,000    747,341       124,058,683  
3 2 AC 15 AC15K2D3L2       1.0       1.0         35.4 24.6 5.2 5.6 4.6  735,256   40,000         26,028,062        184,000    747,341         26,455,888  
3 2 AC 15 AC15K2D3L3       2.2       2.2       146.4 94.6 24.1 27.7 20.5  740,224   40,000       108,368,794        820,000    747,341       109,410,790  
3 2 AC 15 AC15K2D3L4       1.6       1.6         89.0 52.2 17.8 19.0 13.4  722,712   40,000         64,321,368        536,000    747,341         66,513,390  
3 2 AC 15 AC15K2D3L5       2.3       2.5       100.6 52.5 24.3 23.8 17.5  717,741   40,000         72,204,745        700,000    747,341         75,182,551  
3 2 AC 15 AC15K2D3L6       2.1       2.3       147.8 91.4 26.5 29.9 21.6  722,709   40,000       106,816,390        864,000    747,341       110,457,068  
3 3 AC 15 AC15K3D3L7       1.2       0.7         38.9 26.9 5.4 6.6 5.1  825,887   40,000         32,127,004        204,000    747,341         29,071,583  
Gói số: 2           12.9     13.2    1,349.4   963.8   153.3   232.3    165.5        1,021,578,428     6,620,000        1,021,578,428     51,000,000
9 15 AC 14 AC14K15D11L1       0.9       0.9         82.8 54.9 12.6 15.3 11.0  725,542   40,000         60,074,878        440,000    757,061         62,684,670  
9 17 AC 14 AC14K17D11L3       3.7       3.7       356.7 248.2 49.1 59.4 45.2  756,483   40,000       269,837,486     1,808,000    757,061       270,043,742  
9 17 AC 14 AC14K17D11L4       2.6       2.6       287.3 209.6 25.6 52.1 33.9  756,483   40,000       217,337,566     1,356,000    757,061       217,503,692  
9 17 AC 14 AC14K17D11L5       2.7       2.7       256.3 192.7 28.9 34.7 29.7  768,314   40,000       196,918,878     1,188,000    757,061       194,034,794  
9 17 AC 14 AC14K17D11L6       0.6       0.8       114.9 79.4 12.6 22.9 14.8  733,294   40,000         84,255,481        592,000    757,061         86,986,336  
9 18 AC 15 AC15K18D11L7       1.4       1.4       126.4 85.8 14.5 26.1 16.4  768,314   40,000         97,114,890        656,000    757,061         95,692,540  
9 18 AC 15 AC15K18D11L6       1.0       1.0       125.0 93.2 10.0 21.8 14.5  768,314   40,000         96,039,250        580,000    757,061         94,632,654  
Gói số: 3           12.0     10.9       883.1   622.0   117.7   143.4    111.3           653,575,161     4,452,000           653,575,161     33,000,000
9 18 AC 14 AC14K18D11L13       0.7       0.7       104.2 74.2 9.7 20.3 12.4  733,294   40,000         76,409,235        496,000    740,092         77,117,576  
9 18 AC 14 AC14K18D11L7       2.2       2.2       198.9 154.3 19.8 24.8 21.7  733,294   40,000       145,852,177        868,000    740,092       147,204,280  
9 18 AC 14 AC14K18D11L8       3.0       3.0       239.2 174.1 29.8 35.3 29.0  733,294   40,000       175,403,925     1,160,000    740,092       177,029,983  
9 18 AC 15 AC15K18D11L14       1.2       0.9         80.3 51.7 12.9 15.7 11.1  768,314   40,000         61,695,614        444,000    740,092         59,429,380  
9 18 AC 15 AC15K18D11L10       2.1       1.0         76.9 48.9 13.3 14.7 10.9  768,314   40,000         59,083,347        436,000    740,092         56,913,067  
9 18 AC 14 AC14K18D11L11       2.3       2.3       141.5 90.0 25.8 25.7 20.6  733,294   40,000       103,761,101        824,000    740,092       104,723,004  
9 18 AC 14 AC14K18D11L12       0.5       0.7         42.1 28.8 6.4 6.9 5.6  745,125   40,000         31,369,763        224,000    740,092         31,157,869  
Gói số: 4             4.9       4.0       225.9   156.0     33.3     36.6      29.9           171,301,200     1,196,000           171,301,200       9,000,000
9 5 AC 15 AC15K5D9L1       0.4       0.4         42.0 27.7 6.7 7.6 5.9  785,885   40,000         33,007,170        236,000    758,305         31,848,829  
9 5 AC 15 AC15K5D9L3       0.4       0.4         17.9 12.3 2.7 2.9 2.4  815,937   40,000         14,605,272          96,000    758,305         13,573,667  
9 5 AC 16 AC16K5D9L6       1.7       1.2         62.3 43.5 9.0 9.8 8.1  745,113   40,000         46,383,284        324,000    758,305         47,204,514  
9 5 AC 16 AC16K5D9L7X       1.2       1.0         51.9 36.3 7.5 8.2 6.8  745,113   40,000         38,652,737        270,000    758,305         39,337,095  
9 5 AC 16 AC16K5D9L7Y       1.2       1.0         51.9 36.3 7.5 8.2 6.8  745,113   40,000         38,652,737        270,000    758,305         39,337,095  
Gói số: 5             9.6       6.5       343.0   239.0     43.1     60.9      43.2           263,764,838     1,728,000           263,764,838     13,000,000
9 17 AC 14 AC14K17D11L10       1.3       1.3         15.3 9.8 2.0 3.5 2.2  743,753   40,000         11,379,421          88,000    768,994         11,765,604  
9 18 AC 14 AC14K18D11L11       1.1       1.1         58.9 40.5 8.2 10.2 7.4  765,049   40,000         45,061,386        296,000    768,994         45,293,729  
9 18 AC 14 AC14K18D11L12       1.0       0.7         44.0 31.2 5.6 7.2 5.6  741,860   40,000         32,641,840        224,000    768,994         33,835,723  
9 21 AC 14 AC14K21D11L16       1.2       0.5         12.8 8.6 1.9 2.3 1.6  726,749   40,000           9,302,387          64,000    768,994           9,843,119  
9 25 AC 14 AC14K25D11L17       0.9       0.7         91.2 66.7 7.9 16.6 10.7  797,717   40,000         72,751,790        428,000    768,994         70,132,225  
9 25 AC 14 AC14K25D11L18       1.2       0.5         37.4 27.2 4.6 5.6 4.6  747,079   40,000         27,940,755        184,000    768,994         28,760,364  
9 19 AC 16 AC16K19D11L1       1.4       1.4         76.6 51.0 11.4 14.2 10.1  778,015   40,000         59,595,949        404,000    768,994         58,904,917  
9 17 AC 14 AC14K17D11L9       1.5       0.2           6.8 4.0 1.5 1.3 1.0  748,722   40,000           5,091,310          40,000    768,994           5,229,157  
Gói số: 6             2.7       2.7       191.2   139.6     23.2     28.4      23.1           146,596,290        924,000           146,596,290       8,000,000
9 9 AC 15 AC15K9D3L8+9       2.7       2.7       191.2 139.6 23.2 28.4 23.1  766,717   40,000       146,596,290        924,000    766,717       146,596,290  
Gói số: 7             5.9       6.2       513.3   324.5     90.4     98.4      73.0           382,510,388     2,920,000           382,510,388     20,000,000
9 18 AC 15 AC15K18D11LNTK       3.5       3.5       280.4 181.8 48.0 50.6 39.5  733,294   40,000       205,615,638     1,580,000    745,198       208,953,658  
9 18 AC 15 AC15K18D11L8       1.8       2.1       172.9 102.9 33.4 36.6 25.8  756,483   40,000       130,795,911     1,032,000    745,198       128,844,820  
9 18 AC 15 AC15K18D11L9       0.6       0.6         60.0 39.8 9.0 11.2 7.7  768,314   40,000         46,098,840        308,000    745,198         44,711,910  
Gói số: 8           14.2     13.4    1,011.8   652.5   166.7   192.6    140.0           815,491,452     5,600,000           815,491,452     41,000,000
5 34 AC 15 AC15K34D5L11       1.0       1.0         67.4 39.7 13.2 14.5 10.2  791,262   40,000         53,331,059        408,000    805,981         54,323,111  
5 38 AC 15 AC15K38D5L10       1.3       1.1         63.2 37.0 12.7 13.5 9.8  826,282   40,000         52,221,022        392,000    805,981         50,937,991  
5 38 AC 15 AC15K38D5L14       2.6       2.2       107.8 67.1 18.9 21.8 15.6  821,313   40,000         88,537,541        624,000    805,981         86,884,739  
5 38 AC 15 AC15K38D5L20       3.7       3.7       333.0 210.2 56.8 66.0 46.5  814,451   40,000       271,212,183     1,860,000    805,981       268,391,632  
5 38 AC 15 AC15K38D5L22       3.6       3.5       295.2 198.1 44.2 52.9 39.1  791,262   40,000       233,580,542     1,564,000    805,981       237,925,555  
5 38 AC 15 AC15K38D5L25       2.0       1.9       145.2 100.4 20.9 23.9 18.8  803,093   40,000       116,609,104        752,000    805,981       117,028,423  
Gói số: 9             5.4       4.7       235.9   133.9     50.6     51.4      38.7           187,228,539     1,548,000           187,228,539     10,000,000
5 28 AC 16 AC16K28D5L9       3.0       2.7       140.5 77.5 31.5 31.5 23.3  766,947   40,000       107,756,054        932,000    793,678       111,511,699  
5 28 AC 16 AC16K28D5L10       1.3       1.2         76.4 44.0 16.0 16.4 12.8  829,416   40,000         63,367,382        512,000    793,678         60,636,966  
5 28 AC 16 AC16K28D5L8       1.1       0.8         19.0 12.4 3.1 3.5 2.6  847,637   40,000         16,105,103        104,000    793,678         15,079,874  
Gói số: 10       9.0 8.8 627.6 439.4 88.6 99.6 79.6     501,296,075 3,184,000     501,296,075     25,000,000
5 27 AC 14 AC14K27D5L3       1.0       0.9         65.0 45.8 9.0 10.2 8.2  853,954   40,000         55,507,010        328,000    798,751         51,918,810  
5 27 AC 14 AC14K27D5L1       3.1       3.1       262.7 190.8 34.0 37.9 31.8  778,980   40,000       204,638,046     1,272,000    798,751       209,831,866  
5 27 AC 14 AC14K27D5L4       0.7       0.6         51.1 36.4 7.0 7.7 6.6  830,764   40,000         42,452,040        264,000    798,751         40,816,172  
5 31 AC 15 AC15K31D5L2       2.7       2.7       148.6 98.4 24.0 26.2 20.1  806,920   40,000       119,908,312        804,000    798,751       118,694,386  
5 31 AC 15 AC15K31D5L5       1.5       1.5       100.2 68.0 14.6 17.6 12.9  786,334   40,000         78,790,667        516,000    798,751         80,034,842  
Gói số: 11       25.1 22.5 834.2 593.4 110.5 130.3 102.6     616,895,445 4,104,000     616,895,445     31,000,000
5 61 AC 15 AC15K61D5L48       3.2       2.6         67.3 39.1 13.9 14.3 10.6  748,235   40,000         50,356,216        424,000    739,505         49,768,717  
5 47 AC 16 AC16K47D5L46       0.7       0.3           3.8 1.9 0.7 1.2 0.5  695,704   40,000           2,643,675          20,000    739,505           2,810,121  
5 47 AC 14 AC14K47D5L32       3.4       3.2       190.7 148.9 18.2 23.6 20.2  761,960   40,000       145,305,772        808,000    739,505       141,023,689  
5 47 AC 14 AC14K47D5L34       2.5       2.5         96.3 73.6 10.1 12.6 10.7  768,822   40,000         74,037,559        428,000    739,505         71,214,375  
5 47 AC 15 AC15K47D5L45       2.3       2.3         88.9 59.8 13.3 15.8 11.8  756,991   40,000         67,296,500        472,000    739,505         65,742,034  
5 47 AC 15 AC15K47D5L38       2.1       2.1         64.1 43.8 9.4 10.9 8.3  688,842   40,000         44,154,772        332,000    739,505         47,402,299  
5 47 AC 15 AC15K47D5L47       2.3       2.3         57.2 40.9 7.3 9.0 6.9  688,842   40,000         39,401,762        276,000    739,505         42,299,712  
5 47 AC 15 AC15K47D5L43       1.4       1.2           9.5 6.3 1.6 1.6 1.4  763,853   40,000           7,256,604          56,000    739,505           7,025,302  
5 47 AC 15 AC15K47D5L39       2.7       1.7         99.8 71.3 13.3 15.2 12.3  693,811   40,000         69,242,338        492,000    739,505         73,802,644  
5 47 AC 15 AC15K47D5L46       1.5       1.5         67.4 48.4 8.6 10.4 8.1  706,353   40,000         47,608,192        324,000    739,505         49,842,667  
5 47 AC 15 AC15K47D5L44       3.0       3.0         89.2 59.4 14.1 15.7 11.8  780,180   40,000         69,592,056        472,000    739,505         65,963,886  
Gói số: 12           20.9     17.0       783.5   536.8   112.1   134.6    101.0           603,771,651     4,040,000           603,771,651     30,000,000
5 53 AC 15 AC15K53D5L49       1.6       1.6         72.3 47.9 11.3 13.1 9.7  792,011   40,000         57,262,395        388,000    770,608         55,714,985  
5 57 AC 14 AC14K57D5L33       2.8       1.8         76.4 54.5 9.8 12.1 9.5  792,011   40,000         60,509,640        380,000    770,608         58,874,479  
5 57 AC 15 AC15K57D5L51       2.2       2.2         97.7 63.4 16.0 18.3 13.6  724,573   40,000         70,790,782        544,000    770,608         75,288,437  
5 57 AC 15 AC15K57D5L52       2.1       1.3         13.0 9.2 1.4 2.4 1.5  713,215   40,000           9,271,795          60,000    770,608         10,017,909  
5 57 AC 15 AC15K57D5L42       2.8       1.4         60.0 40.2 9.1 10.7 7.9  756,991   40,000         45,419,460        316,000    770,608         46,236,502  
5 57 AC 15 AC15K57D5L50       3.7       3.7       234.9 163.2 32.2 39.5 29.3  785,149   40,000       184,431,500     1,172,000    770,608       181,015,904  
5 57 AC 15 AC15K57D5L40       2.5       2.2         79.3 55.7 10.8 12.8 10.1  780,180   40,000         61,868,274        404,000    770,608         61,109,243  
5 57 AC 15 AC15K57D5L41       3.2       2.9       149.9 102.7 21.5 25.7 19.4  761,960   40,000       114,217,804        776,000    770,608       115,514,193  
Gói số: 13             7.7       7.4       286.6   202.5     38.4     45.7      35.6           217,587,241     1,424,000           217,587,241     11,000,000
5 53 AC 14 AC14K53D5L30       1.0       1.0         43.0 32.6 4.6 5.8 4.9  768,822   40,000         33,059,346        196,000    759,202         32,645,678  
5 53 AC 14 AC14K53D5L31       2.7       2.6         89.7 68.1 9.5 12.1 9.8  756,991   40,000         67,902,093        392,000    759,202         68,100,403  
5 43 AC 15 AC15K43D5L36       1.2       1.2         60.2 39.2 10.0 11.0 8.4  794,684   40,000         47,839,977        336,000    759,202         45,703,950  
5 43 AC 15 AC15K43D5L37       2.8       2.6         93.7 62.6 14.3 16.8 12.5  734,107   40,000         68,785,826        500,000    759,202         71,137,210  
Gói số: 14             6.8       6.7       331.2   226.7     49.1     55.4      43.0           262,539,123     1,720,000           262,539,123     13,000,000
5 33 AC 14 AC14K33D5L8       1.1       1.1         97.2 68.3 13.7 15.2 12.2  852,606   40,000         82,873,303        488,000    792,691         77,049,525  
5 43 AC 14 AC14K43D5L6       0.6       0.6         35.4 26.2 4.1 5.1 4.1  783,326   40,000         27,729,740        164,000    792,691         28,061,247  
5 43 AC 15 AC15K43D5L30       0.8       0.8         49.6 33.2 7.6 8.8 6.7  806,515   40,000         40,003,144        268,000    792,691         39,317,453  
5 43 AC 15 AC15K43D5L29       1.9       1.9         20.8 13.2 3.9 3.7 2.9  761,556   40,000         15,840,365        116,000    792,691         16,487,964  
5 47 AC 15 AC15K47D5L26       1.6       1.6         90.0 58.4 15.0 16.6 12.4  741,373   40,000         66,723,570        496,000    792,691         71,342,153  
5 47 AC 15 AC15K47D5L28       0.8       0.8         38.2 27.4 4.8 6.0 4.7  768,822   40,000         29,369,000        188,000    792,691         30,280,780  
Gói số: 15             2.4       2.3       214.3   149.9     27.3     37.1      26.7           173,714,465     1,068,000           173,714,465       9,000,000
5 38 AC 15 AC15K38D5L9       1.1       1.1         69.5 42.0 10.3 17.2 9.9  826,282   40,000         57,426,599        396,000    810,613         56,337,636  
5 41 AC 15 AC15K41D5L21       1.3       1.2       144.8 107.9 17.0 19.9 16.8  803,093   40,000       116,287,866        672,000    810,613       117,376,830  
Gói số: 16             2.5       2.5       112.1     82.3     13.6     16.2      13.1             78,288,062        524,000    698,377         78,288,062       4,000,000
5 52 AC 14 AC14K52D5L41       2.5       2.5       112.1 82.3 13.6 16.2 13.1  698,377   40,000         78,288,062        524,000    698,377         78,288,062  
Gói số: 17             1.5       1.3       106.6     80.9     11.2     14.5      12.3             87,039,540        492,000    816,506         87,039,540       5,000,000
5 52 AC 14 AC14K52D5L36       1.5       1.3       106.6 80.9 11.2 14.5 12.3  816,506   40,000         87,039,540        492,000    816,506         87,039,540  
Gói số: 18           14.4     12.9    1,005.3   628.2   176.6   200.5    144.1           788,647,916     5,764,000           788,647,916     40,000,000
5 41 AC 15 AC15K41D5L13       2.5       2.5       198.2 121.5 34.7 42.0 28.6  814,451   40,000       161,424,188     1,144,000    784,490       155,485,941  
5 41 AC 15 AC15K41D5L16       2.8       2.8       220.5 140.0 37.2 43.3 29.8  814,451   40,000       179,586,446     1,192,000    784,490       172,980,071  
5 41 AC 15 AC15K41D5L17       1.1       0.8         55.5 29.4 12.5 13.6 8.9  770,675   40,000         42,772,463        356,000    784,490         43,539,202  
5 41 AC 15 AC15K41D5L18       1.4       1.4       103.4 61.4 19.7 22.3 15.5  803,093   40,000         83,039,816        620,000    784,490         81,116,278  
5 41 AC 15 AC15K41D5L23       3.4       2.7       190.9 113.2 37.4 40.3 30.3  752,455   40,000       143,643,660     1,212,000    784,490       149,759,164  
5 41 AC 15 AC15K41D5L24       3.2       2.7       236.8 162.7 35.1 39.0 31.0  752,455   40,000       178,181,344     1,240,000    784,490       185,767,260  
Gói số: 19           10.1       9.2       201.7   134.8     30.5     36.4      26.7           162,940,736     1,068,000           162,940,736       8,000,000
5 413 AC 15 AC15K413D5L3       1.2       1.2           9.8 5.8 2.2 1.8 1.6  819,478   40,000           8,030,884          64,000    807,837           7,916,803  
5 413 AC 15 AC15K413D5L4       1.0       1.0         50.4 31.8 8.7 9.9 6.9  785,167   40,000         39,572,417        276,000    807,837         40,714,988  
5 413 AC 15 AC15K413D5L7       1.6       1.6         25.5 18.3 3.2 4.0 3.1  780,198   40,000         19,895,049        124,000    807,837         20,599,845  
5 413 AC 15 AC15K413D5L9       1.2       1.1           1.8 1.1 0.3 0.4 0.3  819,478   40,000           1,475,060          12,000    807,837           1,454,107  
5 413 AC 15 AC15K413D5L10       1.4       1.4           6.2 3.9 1.1 1.2 0.8  807,647   40,000           5,007,411          32,000    807,837           5,008,590  
5 413 AC 15 AC15K413D5L11       1.4       1.4           9.3 5.1 2.1 2.1 1.6  819,478   40,000           7,621,145          64,000    807,837           7,512,885  
5 36 AC 16 AC16K36D5L20       2.3       1.5         98.7 68.8 12.9 17.0 12.4  824,101   40,000         81,338,769        496,000    807,837         79,733,518  
Gói số: 20             2.8       2.8       211.5   160.6     23.6     27.3      24.7           175,706,586        988,000           175,706,586       9,000,000
5 27 AC 15 AC15K27D5L1       2.8       2.8       211.5 160.6 23.6 27.3 24.7  830,764   40,000       175,706,586        988,000    830,764       175,706,586  
Gói số: 21             2.0       1.5         57.0     31.7     12.9     12.4        9.6             43,645,242        384,000             43,645,242       2,000,000
5 41 AC 15 AC15K41D5L19       2.0       1.5         57.0 31.7 12.9 12.4 9.6  765,706   40,000         43,645,242        384,000    765,706         43,645,242  
Gói số: 22           13.6     13.0    1,045.6   643.3   192.3   210.0    151.4           791,312,202     6,056,000           791,312,202     40,000,000
6 30 AC 14 AC14K30D6L1       0.5       0.1           7.5 6.4 0.5 0.6 0.7  812,206   40,000           6,091,545          28,000    756,802           5,676,015  
6 30 AC 14 AC14K30D6L3       1.0       1.0       105.8 57.0 23.0 25.8 17.3  768,430   40,000         81,299,894        692,000    756,802         80,069,655  
6 30 AC 14 AC14K30D6L4       2.4       2.4       228.3 136.1 44.3 47.9 33.7  789,017   40,000       180,132,581     1,348,000    756,802       172,777,903  
6 30 AC 14 AC14K30D6L7       1.9       1.6       171.0 111.3 28.6 31.1 23.9  756,599   40,000       129,378,429        956,000    756,802       129,413,147  
6 30 AC 14 AC14K30D6L8       2.5       2.5       238.5 148.6 43.8 46.1 34.6  738,379   40,000       176,103,392     1,384,000    756,802       180,497,284  
6 51 AC 14 AC14K51D6L38       2.4       2.4       106.2 64.2 19.5 22.5 15.4  731,934   40,000         77,731,391        616,000    756,802         80,372,376  
6 51 AC 14 AC14K51D6L39       1.4       1.4         77.8 50.4 13.1 14.3 10.8  769,321   40,000         59,853,174        432,000    756,802         58,879,198  
6 51 AC 14 AC14K51D6L40       1.5       1.5       110.5 69.3 19.5 21.7 15.0  730,514   40,000         80,721,797        600,000    756,802         83,626,624  
Gói số: 23             8.8       8.9       528.4   327.1     93.9   107.4      76.0           402,633,094     3,040,000           402,633,094     20,000,000
6 45 AC 15 AC15K45D6L13       2.5       2.5       179.7 110.8 32.1 36.8 25.6  746,740   40,000       134,189,178     1,024,000    761,985       136,928,779  
6 45 AC 15 AC15K45D6L14       1.6       1.6         90.7 63.6 12.2 14.9 11.6  761,263   40,000         69,046,554        464,000    761,985         69,112,077  
6 45 AC 15 AC15K45D6L12       2.5       2.5       225.7 133.0 43.9 48.8 34.3  772,621   40,000       174,380,560     1,372,000    761,985       171,980,108  
6 45 AC 15 AC15K45D6L15       2.2       2.2         32.3 19.7 5.7 6.9 4.5  774,514   40,000         25,016,802        180,000    761,985         24,612,129  
Gói số: 24             5.4       5.4       453.6   283.1     62.9   107.6      63.1           359,482,536     2,524,000           359,482,536     18,000,000
6 51 AC 14 AC14K51D6L35       2.1       2.1       184.5 119.8 23.0 41.7 24.6  792,510   40,000       146,218,095        984,000    792,510       146,218,095  
6 51 AC 14 AC14K51D6L37       3.3       3.3       269.1 163.3 39.9 65.9 38.5  792,510   40,000       213,264,441     1,540,000    792,510       213,264,441  
Gói số: 25             4.1       4.0       255.5   165.3     42.9     47.3      35.8           197,465,902     1,432,000           197,465,902     10,000,000
6 59 AC 15 AC15K59D6L27       1.8       1.7       111.8 70.5 19.4 21.9 16.2  759,818   40,000         84,947,652        648,000    772,861         86,405,823  
6 59 AC 15 AC15K59D6L28       2.3       2.3       143.7 94.8 23.5 25.4 19.6  783,008   40,000       112,518,250        784,000    772,861       111,060,079  
Gói số: 26             6.0       5.4       316.0   217.6     43.2     55.2      40.0           242,955,192     1,600,000           242,955,192     12,000,000
6 40 AC 14 AC14K40D6L25       0.3       0.3         36.7 26.6 4.4 5.7 4.3  791,117   40,000         29,033,994        172,000    768,846         28,216,631  
6 45 AC 14 AC14K45D6L22       1.4       1.3         55.7 39.0 7.6 9.1 7.0  779,483   40,000         43,417,203        280,000    768,846         42,824,697  
6 45 AC 14 AC14K45D6L24       1.3       0.8         67.0 47.8 8.9 10.3 8.4  761,263   40,000         51,004,621        336,000    768,846         51,512,651  
6 45 AC 14 AC14K45D6L26       1.3       1.3         85.7 54.7 12.6 18.4 11.3  761,263   40,000         65,240,239        452,000    768,846         65,890,063  
6 45 AC 14 AC14K45D6L27       1.0       1.2         44.7 29.2 7.0 8.5 6.1  767,652   40,000         34,314,044        244,000    768,846         34,367,396  
6 45 AC 15 AC15K45D6L8       0.7       0.5         26.2 20.3 2.7 3.2 2.9  761,263   40,000         19,945,091        116,000    768,846         20,143,753  
Gói số: 27           13.0     12.2       656.4   409.5   117.5   129.4      96.0           511,913,190     3,840,000           511,913,190     26,000,000
6 40 AC 14 AC14K40D6L10       1.1       0.9         84.5 60.0 10.6 13.9 10.3  814,306   40,000         68,808,857        412,000    779,880         65,899,855  
6 40 AC 15 AC15K40D6L6       1.1       1.1         75.7 43.9 15.0 16.8 11.4  814,306   40,000         61,642,964        456,000    779,880         59,036,911  
6 40 AC 15 AC15K40D6L2       0.5       0.5         15.0 10.1 2.4 2.5 2.1  774,316   40,000         11,614,740          84,000    779,880         11,698,199  
6 40 AC 15 AC15K40D6L5       2.9       2.8       138.2 76.0 30.5 31.7 23.5  774,316   40,000       107,010,471        940,000    779,880       107,779,407  
6 45 AC 15 AC15K45D6L10       1.7       1.7         95.3 61.4 16.1 17.8 13.2  772,621   40,000         73,630,781        528,000    779,880         74,322,558  
6 45 AC 15 AC15K45D6L11       1.8       1.8         80.7 50.3 14.6 15.8 11.9  779,483   40,000         62,904,278        476,000    779,880         62,936,311  
6 45 AC 15 AC15K45D6L7       2.0       1.9         88.7 57.4 14.8 16.5 12.6  756,294   40,000         67,083,278        504,000    779,880         69,175,350  
6 45 AC 15 AC15K45D6L9       1.9       1.6         78.3 50.4 13.5 14.4 11.0  756,294   40,000         59,217,820        440,000    779,880         61,064,599  
Gói số: 28             6.3       6.7       355.9   206.9     74.2     74.8      54.2           259,963,240     2,168,000           259,963,240     13,000,000
6 30 AC 14 AC14K30D6L2       1.5       1.5         79.5 50.7 14.3 14.5 11.2  730,439   40,000         58,069,901        448,000    730,439         58,069,901  
6 30 AC 14 AC14K30D6L6       1.8       1.8         98.7 50.9 23.5 24.3 16.4  730,439   40,000         72,094,329        656,000    730,439         72,094,329  
6 30 AC 14 AC14K30D6L1       3.0       3.4       177.7 105.3 36.4 36.0 26.6  730,439   40,000       129,799,010     1,064,000    730,439       129,799,010  
Gói số: 29           17.7     16.4       847.6   504.0   169.4   174.2    129.9           594,306,606     5,196,000           594,306,606     30,000,000
6 59 AC 15 AC15K59D6L32       1.8       1.7       110.2 61.5 23.9 24.8 17.8  701,164   40,000         77,268,273        712,000    701,164         77,268,273  
6 59 AC 15 AC15K59D6L33       1.4       1.2         63.2 41.2 10.4 11.6 8.6  701,164   40,000         44,313,565        344,000    701,164         44,313,565  
6 59 AC 15 AC15K59D6L34       1.8       1.5         73.7 43.2 15.4 15.1 11.6  701,164   40,000         51,675,787        464,000    701,164         51,675,787  
6 59 AC 15 AC15K59D6L35       1.3       1.2         62.2 35.6 12.9 13.7 9.4  701,164   40,000         43,612,401        376,000    701,164         43,612,401  
6 59 AC 15 AC15K58D6L23       1.5       0.9         48.5 30.9 8.7 8.9 6.6  701,164   40,000         34,006,454        264,000    701,164         34,006,454  
6 59 AC 15 AC15K59D6L30       1.4       1.4         88.0 50.7 18.0 19.3 13.8  701,164   40,000         61,702,432        552,000    701,164         61,702,432  
6 59 AC 15 AC15K59D6L26       1.2       1.3         63.0 40.9 10.4 11.7 8.9  701,164   40,000         44,173,332        356,000    701,164         44,173,332  
6 59 AC 15 AC15K59D6L24       1.6       1.5         75.7 43.1 16.5 16.1 11.9  701,164   40,000         53,078,115        476,000    701,164         53,078,115  
6 59 AC 15 AC15K59D6L25       1.3       1.3         67.9 37.1 15.9 14.9 12.0  701,164   40,000         47,609,036        480,000    701,164         47,609,036  
6 59 AC 15 AC15K59D6L31       1.8       1.8         64.9 41.2 11.5 12.2 9.4  701,164   40,000         45,505,544        376,000    701,164         45,505,544  
6 59 AC 15 AC15K59D6L29       2.6       2.6       130.3 78.6 25.8 25.9 19.9  701,164   40,000         91,361,669        796,000    701,164         91,361,669  
Gói số: 30             8.4       7.4       423.2   293.0     60.8     69.4      54.5           318,066,275     2,180,000           318,066,275     16,000,000
6 42 AC 14 AC14K42D6L28       2.5       1.7         95.9 69.7 11.7 14.5 11.3  748,734   40,000         71,803,591        452,000    751,574         72,075,982  
6 51 AC 14 AC14K51D6L36       3.0       2.9       148.4 104.0 20.3 24.1 18.8  769,321   40,000       114,167,236        752,000    751,574       111,533,637  
6 51 AC 15 AC15K51D6L22       2.0       1.9       140.5 95.6 21.2 23.7 18.6  736,903   40,000       103,534,872        744,000    751,574       105,596,199  
6 51 AC 15 AC15K51D6L21       0.9       1.0         38.4 23.7 7.6 7.1 5.8  743,765   40,000         28,560,576        232,000    751,574         28,860,456  
Gói số: 31           11.8     12.3    1,160.3   808.5   134.5   217.3    149.0           925,772,544     5,960,000           925,772,544     46,000,000
6 40 AC 14 AC14K40D6L13       3.8       3.7       314.2 210.9 49.8 53.5 43.9  779,286   40,000       244,851,661     1,756,000    797,873       250,691,833  
6 40 AC 14 AC14K40D6L16       3.0       3.0       281.0 184.5 35.1 61.4 37.7  814,306   40,000       228,819,986     1,508,000    797,873       224,202,435  
6 40 AC 14 AC14K40D6L20       1.9       1.9       215.4 159.1 18.8 37.5 25.7  802,475   40,000       172,853,115     1,028,000    797,873       171,861,937  
6 40 AC 14 AC14K40D6L21       2.3       2.3       228.4 165.9 19.9 42.6 27.3  802,475   40,000       183,285,290     1,092,000    797,873       182,234,292  
6 40 AC 14 AC14K40D6L23       0.8       1.3       121.3 88.1 10.9 22.3 14.4  791,117   40,000         95,962,492        576,000    797,873         96,782,047  
Gói số: 32           10.3       9.7       582.4   397.4     88.0     97.0      76.0           437,974,193     3,040,000           437,974,193     22,000,000
6 51 AC 14 AC14K51D6L34       2.2       1.8         81.8 59.1 10.5 12.2 9.7  787,541   40,000         64,420,854        388,000    752,016         61,514,919  
6 51 AC 14 AC14K51D6L41       2.4       2.3       176.8 117.6 27.3 31.9 23.9  769,321   40,000       136,015,953        956,000    752,016       132,956,451  
6 51 AC 14 AC14K51D6L42       2.0       2.0       137.0 90.9 22.1 24.0 19.0  769,321   40,000       105,396,977        760,000    752,016       103,026,209  
6 51 AC 14 AC14K51D6L43       1.0       1.0         47.7 36.4 5.2 6.1 5.2  725,545   40,000         34,608,497        208,000    752,016         35,871,169  
6 51 AC 15 AC15K51D6L20       2.7       2.7       139.1 93.4 22.9 22.8 18.2  701,164   40,000         97,531,912        728,000    752,016       104,605,443  
Gói số: 33             4.4       3.7       322.5   193.3     64.5     64.7      49.0           245,207,272     1,960,000           245,207,272     12,000,000
6 45 AC 15 AC15K45D6L17       2.5       1.9       170.9 96.2 38.4 36.3 27.8  749,432   40,000       128,077,929     1,112,000    760,333       129,940,846  
6 45 AC 15 AC15K45D6L16       1.9       1.8       151.6 97.1 26.1 28.4 21.2  772,621   40,000       117,129,344        848,000    760,333       115,266,426  
Gói số: 34             3.4       3.2       217.0   124.5     45.4     47.1      34.4           167,758,256     1,376,000           167,758,256       9,000,000
6 45 AC 16 AC16K45D6L22       1.2       1.0         91.5 51.9 19.9 19.7 15.0  772,621   40,000         70,694,822        600,000    773,080         70,736,776  
6 45 AC 16 AC16K45D6L23       1.4       1.4       111.0 62.9 23.2 24.9 17.6  772,621   40,000         85,760,931        704,000    773,080         85,811,827  
6 45 AC 16 AC16K45D6L24       0.8       0.8         14.5 9.7 2.3 2.5 1.8  779,483   40,000         11,302,504          72,000    773,080         11,209,653  
Gói số: 35             6.6       6.6       299.5   206.2     43.8     49.5      39.1           223,691,144     1,564,000           223,691,144     11,000,000
7 49 AC 14 AC14K49D7L16       2.4       2.3         65.3 41.3 11.6 12.4 9.6  764,349   40,000         49,911,990        384,000    746,882         48,771,391  
7 50 AC 15 AC15K50D7L6       2.6       2.6       159.6 111.1 22.6 25.9 20.3  739,826   40,000       118,076,230        812,000    746,882       119,202,359  
7 50 AC 15 AC15K50D7L7       1.6       1.6         74.6 53.8 9.6 11.2 9.2  746,688   40,000         55,702,925        368,000    746,882         55,717,393  
Gói số: 36             6.2       5.7       297.3   191.4     50.5     55.4      41.4           216,693,630     1,656,000           216,693,630     11,000,000
7 63 AC 15 AC15K63D7L17       2.4       2.4       116.0 76.7 18.9 20.4 15.8  720,288   40,000         83,553,408        632,000    728,872         84,549,146  
7 63 AC 15 AC15K63D7L15       1.8       1.3         71.2 47.7 11.0 12.5 9.4  748,447   40,000         53,289,426        376,000    728,872         51,895,683  
7 63 AC 15 AC15K63D7L16       2.0       2.0       110.1 67.0 20.6 22.5 16.2  725,257   40,000         79,850,796        648,000    728,872         80,248,801  
Gói số: 37             3.5       3.4       202.4   149.0     24.3     29.1      23.9           152,706,752        956,000           152,706,752       8,000,000
7 63 AC 14 AC14K63D7L37       1.1       1.1         57.8 43.6 6.5 7.7 6.7  754,480   40,000         43,608,944        268,000    754,480         43,608,944  
7 63 AC 14 AC14K63D7L38       2.4       2.3       144.6 105.4 17.8 21.4 17.2  754,480   40,000       109,097,808        688,000    754,480       109,097,808  
Gói số: 38             5.0       4.5       147.7   100.9     21.9     24.9      19.1           109,132,535        764,000           109,132,535       6,000,000
7 62 AC 15 AC15K62D7L10       1.2       1.2         56.8 34.1 10.9 11.8 8.6  749,511   40,000         42,572,225        344,000    738,880         41,968,368  
7 62 AC 15 AC15K62D7L14       1.6       1.1         31.3 23.5 3.6 4.2 3.4  738,152   40,000         23,104,158        136,000    738,880         23,126,935  
7 62 AC 15 AC15K62D7L13       1.2       1.2         29.5 21.3 3.7 4.5 3.5  738,152   40,000         21,775,484        140,000    738,880         21,796,952  
7 62 AC 16 AC16K62D7L46       1.0       1.0         30.1 22.0 3.7 4.4 3.6  720,288   40,000         21,680,669        144,000    738,880         22,240,280  
Gói số: 39             7.4       7.4       321.1   198.7     61.5     60.9      47.0           228,595,826     1,880,000           228,595,826     12,000,000
7 49 AC 14 AC14K49D7L13       1.8       1.8         83.5 62.2 9.9 11.4 9.7  758,046   40,000         63,296,841        388,000    711,915         59,444,882  
7 49 AC 14 AC14K49D7L29       1.0       1.0         16.0 11.0 2.4 2.6 2.3  758,046   40,000         12,128,736          92,000    711,915         11,390,636  
7 38 AC 16 AC16K38D5L38       2.6       2.6       160.1 90.4 36.0 33.7 25.5  689,339   40,000       110,363,174     1,020,000    711,915       113,977,551  
7 38 AC 16 AC16K38D5L37       2.0       2.0         61.5 35.1 13.2 13.2 9.5  696,050   40,000         42,807,075        380,000    711,915         43,782,757  
Gói số: 40             9.1       8.9       450.6   334.9     53.3     62.4      52.2           330,153,222     2,088,000           330,153,222     17,000,000
7 49 AC 14 AC14K49D7L14       1.5       1.5         75.1 54.9 9.1 11.1 8.9  701,170   40,000         52,657,867        356,000    732,697         55,025,537  
7 49 AC 14 AC14K49D7L12       3.1       3.1       150.6 111.0 18.4 21.2 17.7  713,712   40,000       107,485,027        708,000    732,697       110,344,153  
7 49 AC 14 AC14K49D7L11       2.0       1.9         97.8 70.9 12.5 14.4 11.7  780,677   40,000         76,350,211        468,000    732,697         71,657,757  
7 49 AC 14 AC14K49D7L20       2.5       2.5       127.1 98.1 13.3 15.7 13.9  736,901   40,000         93,660,117        556,000    732,697         93,125,776  
Gói số: 41             1.6       1.6       128.7     95.5     15.2     18.0      14.9           100,755,369        596,000           100,755,369       5,000,000
7 55 AC 14 AC14K55D7L26       1.6       1.6       128.7 95.5 15.2 18.0 14.9  782,870   40,000       100,755,369        596,000    782,870       100,755,369  
Gói số: 42             0.8       0.8         64.0     45.4       8.6     10.0        8.1             50,538,816        324,000             50,538,816       3,000,000
7 44 AC 16 AC16K44D7L2       0.8       0.8         64.0 45.4 8.6 10.0 8.1  789,669   40,000         50,538,816        324,000    789,669         50,538,816  
Gói số: 43             0.6       0.6         41.3     26.4       7.2       7.7        5.9             32,730,580        236,000             32,730,580  
49   AC 15 AC15K49D7L30       0.6       0.6         41.3 26.4 7.2 7.7 5.9  792,508   40,000         32,730,580        236,000    792,508         32,730,580  
Gói số: 44             2.2       2.2       102.0     72.6     13.9     15.5      13.0             77,320,692        520,000             77,320,692  
50   AC 15 AC15K50D7L5       2.2       2.2       102.0 72.6 13.9 15.5 13.0  758,046   40,000         77,320,692        520,000    758,046         77,320,692  
Tổng cộng    342.6   320.0  19,468.3  12,921   3,007   3,540   2,630            –            –     14,872,397,400  105,192,000      14,872,397,400   746,000,000
Ghi chú: Khối lượng củi được bán ấn định 40.000 đồng/ Ster.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons